Carepen vet.

5 x 10 g
Intramammær suspension
MA

Dyrearter

Kvæg (lakterende køer).

Indikationer

Mastitis hos lakterende køer forårsaget af penicillinfølsomme bakterier.

Som supplement til parenteral behandling med penicillin ved klinisk mastitis forårsaget af invasive bakteriearter, f.eks S. aureus.

Dosering og indgivelsesvej

En sprøjtes indhold indføres i mælkekirtlen efter udmalkning én gang dagligt. For at opnå højere lægemiddelkoncentration i vævet anbefales samtidig parenteral administration af penicillin specielt i tilfælde hvor infektionen er forårsaget af invasive bakterierarter, f.eks S. aureus. Behandlingen fortsættes i 3-5 dage.

Rengør pattespidsen omhyggeligt inden administrering. Fjern hætten på sprøjtens spids og injicér indholdet i pattekanalen. Sprøjten har en dobbelt spids. Normalt anbefales det kun at fjerne den yderste hætte hvorved der fremkommer en ca. 5 mm lang spids. Ved at bruge den korte spids reduceres den mekaniske irritation af pattekanalen, når præparatet administreres. Hvis den indre hætte også fjernes fremkommer en ca. 20 mm lang spids. Denne kan bruges for at lette injektion, f.eks. i en patte med udtalt ødem. Efter injektion masseres patten for at fordele præparatet jævnt. Kirtlen kan udmalkes hver anden time.

Bivirkninger

Ved overfølsomhed over for penicillin eller prokain kan der optræde bivirkninger som ødem, hudforandringer og anafylaktisk shock.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 482630
EAN 7046264826300
PAKNINGER
Carepen vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
5 x 10 g
482630
Carepen vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
100 x 10 g
486198
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.