Canixin DHPPi/L

10 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Aktiv immunisering af hunde fra 8-ugers alderen for;

- at forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus.

- at forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af hundens adenovirus type 1.

- at forebygge dødelighed og kliniske symptomer, samt reducere virusudskillelse forårsaget af hundens parvovirus vist ved belastningsforsøg udført med en CPV-2b stamme.

- at forebygge kliniske symptomer og reducere virusudskillelse forårsaget af hundens parvovirus vist ved et belastningsforsøg udført med en CPV-2c stamme.

- at reducere kliniske symptomer fra luftvejene og virusudskillelse forårsaget af hundens parainfluenzavirus og hundens adenovirus type 2.

- at forebygge dødelighed og reducere smitte, kliniske symptomer, kolonisering i nyrer, nyreskader og udskillelse med urin af L. Canicola.

- at reducere smitte, kliniske symptomer, kolonisering af nyrer og udskillelse med urin af L. Icterohaemorrhagiae.

Immunitetens indtræden:

Det er vist, at immuniteten efter grundvaccination indtræder efter 3 uger for CDV, CAV-2 og CPV, 4 uger for CAV-1 og CPiV, 5 uger for L. Canicola og 2 uger for L. Icterohaemorrhagiae.

Immunitetens varighed:

Efter grundvaccination er immunitetens varighed 1 år for alle antigener.

Under forløbet af immunitets­studierne, et år efter grundvaccination, var der ingen signifikant forskel mellem vaccinerede og ikke vaccinerede hunde mht. virusudskillelse af CPiV eller CAV-2, reduktion i kolonisering af nyrer med L. Canicola og L. Icterohaemorrhagiaeeller i nyreskader forårsaget af og udskillelse med urin af L. Canicola.

Efter booster-vaccination et år efter grundvaccination er immunitetens varighed 3 år for CDV, CAV-1, CAV-2 og CPV.

Immunitetens varighed for CAV-2 efter booster-vaccination blev ikke fastlagt ved smitteforsøg, men ved tilstedeværelse af antistoffer mod CAV-2 3 år efter.

Dosering og indgivelsesvej

Efter rekonstituering af lyofilisat med suspensionen omrystes forsigtigt og dosis på 1 ml injiceres umiddelbart efter subkutant i henhold til nedenstående vaccinationsprogram:

Grundvaccination:

- første vaccination fra 8-ugers alderen

- anden vaccination 3-4 uger senere

Maternelle antistoffer kan somme tider påvirke immunresponset efter vaccination. I disse tilfælde anbefales det at give en tredje vaccination fra 15-ugers alderen.

Revaccination:

En booster-vaccination med en dosis bør gives et år efter endt basisvaccination.

Herefter revaccineres med et interval på op til tre år.

Årlig revaccination er påkrævet for CPiV og Leptospira, hvorfor en enkelt dosis med vaccine fra Virbac indeholdende hundens parainfluenzavirus og Leptospira kan gives årligt.

Rekonstitueret vaccine fremtræder beige med tone af lyserød.

Bivirkninger

En forbigående hævelse (≤ 4 cm) eller et mindre diffust lokalt ødem, som i sjældne tilfælde kan være forbundet med smerte og kløe, var almindelig forekommende under studierne af sikkerheden. Disse lokale reaktioner forsvinder spontant inden for 1 til 2 uger.

Forskellige grader af forbigående nedstemthed var almindeligt forekommende under de kliniske studier. Forbigående feber eller fordøjelsesproblemer i form af nedsat ædelyst, diarré og opkast var sjældent forekommende i bivirkningsrapporter.

Overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaktisk reaktion, hud reaktioner, som ødem/hævelse, rødmen, kløe) forekommer meget sjældent i bivirkningsrapporter. I tilfælde af en sådan allergisk eller anafylaktisk reaktion, bør adækvat symptomatisk behandling gives.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 465551
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 465551
EAN 7046264655511
PAKNINGER
Canixin DHPPi/L
Virbac Danmark
10 x 1 dosis
465551
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.