Bimectin Plus

1 x 250 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Veterinærlægemidlet er indiceret til behandling af blandede trematode og nematode eller artropode infestationer af følgende parasitter:

Gastro-intestinale rundorm (voksne og fjerde stadie larver):

Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberede larvestadier)

O. lyrata

Haemnochus placei

Trichostrongylus axei

T. colubriformis

Cooperia oncophora

C. punctata

C. pectinata

Bunostomum phlebotomum

Oesophagostomum radiatum

Strongyloides papillosus (voksen)

N. spathiger (voksen)

N. helvetianus (voksen)

Lungeorm (voksne og fjerde stadie larver):

Dictyocaulus viviparus.


Leverikter
(voksen):

Fasciola hepatica


Øjenorm
(voksen):

Thelazia spp.


Oksebremselarver
(parasitære stadier):

Hypoderma bovis,

H. lineatum.


Skabmider
:

Psoroptes bovis,

Sarcoptes scabiei var. bovis.


Sugende lus
:

Linognathus vituli,

Haematopinus eurysternus,

Solenopotes capillatus.


Kan også anvendes som hjælp til kontrol af bidende lus Damalinia bovis og skabmiden Chorioptes bovis, men total elimination kan ikke forventes.


Opretholdelse af aktivitet:

Behandling med den anbefalede dosis på 1 ml/50 kg kropsvægt kontrollerer re-infektion med Haemonchus placei, Cooperia spp. og Trichostrongylus axei erhvervet op til 14 dage efter behandling, Ostertagia ostertagi og Oesophagostomum radiatum erhvervet op til 21 dage efter behandling, og Dictyocaulus viviparus erhvervet op til 28 dage efter behandling.

Dosering og indgivelsesvej

Dosering og behandlingsvarighed

Anbefalet dosis: 200μg ivermectin og 2 mg clorsulon pr. kg legemsvægt. Dette svarer til 1 ml pr. 50 kg legemsvægt.

Administrationsmåde

Produktet administreres ved subkutan injektion under den løse hud forrest på, eller bag skulderen.


Ved doser på over 10 ml skal disse fordeles på forskellige injektionssteder, ligesom der skal anvendes andre injektionssteder end dem anvendt til andre parenterale lægemidler.


Brug af steril 17 G x ½ tomme (15-20 mm) kanyle anbefales. Nålen udskiftes med en ny steril kanyle for hver 10-12 dyr, eller tidligere, hvis kanylen bliver snavset.


Hvis produktets temperatur er under 5 oC kan administrationen besværes af øget viskositet. Opvarmning af produktet og injektionsudstyret til cirka 15oC vil lette injektion af produktet.


Ved brug af pakningsstørrelse på 500 ml, skal automatisk injektionsapparatur anvendes. Ved brug af pakningsstørrelse på 50 ml anbefales brug af multidosis-sprøjte.


Behandlingstidspunktet skal afpasses efter epidemiologiske faktorer og skal tilpasses hver enkelt gård. Doseringsprogrammet skal fastlægges af en dertil kvalificeret person.


For at sikre en korrekt dosering skal dyrenes kropsvægt fastlægges så nøjagtigt som muligt. Doseringsapparaturets nøjagtighed skal kontrolleres.


Hvis der skal foretages kollektiv behandling i modsætning til individuel behandling, skal dyrene grupperes efter kropsvægt og doseres i overensstemmelse hermed for at undgå over- eller underdosering.

Bivirkninger

Forbigående ubehag er blevet observeret efter subkutan administration. En lav forekomst af hævelser på injektionsstedet er set. Disse reaktioner forsvandt uden behandling.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 037738
EAN 7046260377387
PAKNINGER
Bimectin Plus
Bimeda Nordic Aps
1 x 250 ml
037738
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.