Improvac

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hangris (fra en alder på 8 uger). Sogris (fra en alder på 14 uger).

Indikationer

Hangris:

Induktion af antistoffer mod GnRF for at inducere en midlertidig immunologisk suppression af testikelfunktionen. Anvendes som alternativ til fysisk kastration til reduktion af ornelugt forårsaget af androstenon, der er nøglesubstansen for ornelugt hos ikke-kastrerede hangrise efter begyndt kønsmodning.

Som en indirekte virkning kan skatol, en anden nøglesubstans for ornelugt, ligeledes reduceres. Aggressivitet og bedækningsadfærd bliver også reduceret.

Virkningen af immunisering (dannelse af anti-GnRF-antistoffer) kan forventes inden for 1 uge efter anden vaccination. Der er påvist reduktion af androstenon og skatol fra 4 til 6 uger efter anden vaccination. Dette afspejler den tid, der er nødvendig for clearance af ornelugtfremkaldende stoffer, der allerede er til stede på vaccinationstidspunktet samt variabiliteten i respons mellem de enkelte dyr. Reduktion af aggressive og seksuelle (montage) adfærd kan forventes fra 1 til 2 uger efter anden vaccination.

Sogris:

Induktion af antistoffer mod GnRF for at producere en midlertidig immunologisk suppression af æggestokkens funktion (undertrykkelse af brunst) for at reducere forekomsten af uønskede drægtigheder i sogrise beregnet til slagtning og for at reducere den tilhørende seksuelle adfærd (brunst).

Virkningen af immunisering (dannelse af anti-GnRF-antistoffer) kan forventes inden for 1 uge efter anden vaccination. Reduktion af seksuel adfærd (brunst) kan forventes fra 1 til 2 uger efter anden vaccination.

Varigheden af immunologisk undertrykkelse af brunst er blevet påvist i 9 uger efter den anden vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Ikke-kastrerede hangrise fra 8 uger og derover bør vaccineres med 2 doser à 2 ml med mindst 4 ugers mellemrum, hvor den anden dosis sædvanligvis gives 4-6 uger inden slagtning. Hvis slagtning er planlagt til senere end 10 uger efter den anden dosis, skal der gives en tredje dosis 4-6 uger inden den planlagte slagtningsdato. Hvis der er en formodning om fejldosering, skal dyret straks revaccineres.

Sogrise fra 14 uger og derover bør vaccineres med 2 doser à 2 ml administreret med cirka 4 ugers mellemrum. Hvis der er en formodning om fejldosering, skal dyret straks revaccineres. Administreres som subkutan injektion i nakken, lige bag øret, under anvendelse af en sikkerhedsvaccinator. Som en rettesnor kan en kort kanyle (typisk 16G) med 12-15 mm penetration anvendes.For at undgå intramuskulær aflejring og læsioner, anbefales det at anvende en kortere kanyle for at opnå en penetration på 5 mm til 9 mm hos meget små grise og grise, der er yngre end 16 uger. Bemærk, at hvis der anvendes en sikkerhedsvaccinator, vil en del af kanylen være dækket af kanylebeskytter og vil ikke penetrere grisen. Afhængig af typen af sikkerhedsvaccinator, vil der også kunne udløses et tryk mod huden og skubbe kanylen nogle få millimeter dybere ind i vævet. Disse omstændigheder skal tages i betragtning når der vælges nålelængde. Følg instruktionerne for korrekt subkutan injektion, der følger med det anvendte medicinske udstyr. Undgå kontaminering. Undgå vaccination af grise, som er våde og snavsede. Lad vaccinen nå stuetemperatur (15-25°C) inden administration.

Bivirkninger

Når lægemidlet administreres til grise på den laveste anbefalede alder (8 uger), er hævelser på injektionsstedet på op til 4 × 8 cm meget almindeligt. De lokale reaktioner forsvinder gradvist, men hos 20-30 % af dyrene kan de vare i mere end 42 dage. En forbigående forøget rektaltemperatur (postvaccinationshypertermi) på ca. 0,5 °C kan ses meget almindeligvis i 24 timer efter vaccination hos hangrise. En forbigående forøget rektaltemperatur (post-vaccinationshypertermi) på ca. 1,0 – 1,3 °C kan ses meget almindeligvis i 24 timer efter vaccination hos sogrise.

Når lægemidlet gives til ældre grise (14-23 uger) kan hævelser på 2 cm til 5 cm i diameter ved injektionsstedet forekomme med hyppigheden meget almindelig, og hævelser på injektionsstedet ved slagtning ses almindeligvis, hvis anden vaccination gives blot 4 uger før slagtning. I meget sjældne tilfælde er anafylaktiske reaktioner (dyspnø, sammenbrud, cyanose og øget pytafsondring, med eller uden muskeltrækninger eller opkastning) blevet observeret inden for et par minutter efter den første vaccination med varighed op til 30 minutter. I et lille antal dyr indtraf døden efter reaktionen, men de fleste dyr kom sig uden behandling og syntes ikke at reagere på de efterfølgende vaccinationer.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 477652
EAN 7046264776520
PAKNINGER
Improvac
Zoetis
1 x 50 ml
477652
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.