Apravet WS

1 x 90,58 g
Pulver til brug i drikkevand
AL

Dyrearter

Svin (fravænnede smågrise), kvæg (kalve, endnu ikke drøvtyggende), høns (slagtekyllinger) og kaniner.

Indikationer

Svin (fravænnede smågrise):

Behandling af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli.

Kalve, endnu ikke drøvtyggende:

Behandling af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli og kliniske udbrud forårsaget af apramycinfølsomme Salmonella enterica subspecies enterica serovar Dublin (Salmonella Dublin). Behandlingen bør baseres på forudgående konstatering af de pågældende Salmonella serotyper eller i det mindste tilgængelighed af epidemiologiske data, der fastslår tilstedeværelsen af denne serotype.

Høns:

Behandling af colibacilliose forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli.

Kaniner:

Behandling og metafylakse af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastslås, før produktet tages i brug.

Dosering og indgivelsesvej

Indgivelsesvej:

Indgives via drikkevand. Drikkeudstyret bør være rent og rustfrit for at forhindre, at aktiviteten reduceres.

Til kalve kan veterinærlægemidlet indgives gennem mælk eller mælkeerstatning.

Dosering:

Svin:

12.500 IE apramycinsulfat pr. kilo kropsvægt (svarende til 22,5 mg af produktet pr. kg kropsvægt) indgivet dagligt i 7 på hinanden følgende dage.

Kalve:

40.000 IE apramycinsulfat pr. kilo kropsvægt (svarende til 72 mg af produktet pr. kg kropsvægt) indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

Høns:

80.000 IE apramycinsulfat pr. kilo kropsvægt (svarende til 144 mg af produktet pr. kg kropsvægt) indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

Kaniner:

20.000 IE apramycinsulfat pr. kilo kropsvægt (svarende til 36 mg af produktet pr. kg kropsvægt) indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

Indtaget af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. Koncentrationen af veterinærlægemidlet skal justeres i overensstemmelse hermed for at få den korrekte dosering.

Mængden af produktet, der skal opblandes pr. 1 l vand eller mælk, bør beregnes efter følgende formel:

Dosis (mg produkt pr. kg kropsvægt dagligt)

X

Gennemsnitlig kropsvægt (kg) af dyr, der skal behandles

=

mg produkt pr. liter drikkevand /mælk

Gennemsnitlig dagligt vandindtag (liter/dyr)

For at sikre korrekt dosis skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt med henblik på at undgå underdosering. Tilbered blandingen med frisk drikkevand (eller mælk/mælkeerstatning til kalve) direkte før brug. Det medicinerede vand skal fornyes 24 timer efter tilberedelse. Mælkeerstatning skal tilberedes før tilsætning af pulveret. Blandingen skal omrøres grundigt i 5 minutter. Medicineret mælk/mælkeerstatning skal konsumeres direkte efter tilberedelsen. Vandindtaget bør overvåges løbende under medicineringen. For at sikre konsumeringen af det medicinerede vand, bør dyrene ikke have adgang til andet drikkevand under behandlingen. Efter afslutningen af medicineringen bør vandudstyret rengøres på passende vis for at undgå indtagelse af sub-terapeutiske mængder af det aktive stof. Hvis tilstrækkeligt indtag af det medicinerede vand ikke er muligt, bør dyrene gives passende parenteral behandling. Produktets maksimale opløselighed i vand og mælkeerstatning er cirka 1.000 g/l. Det anbefales at benytte tilstrækkeligt kalibreret vejeudstyr til vejning af den nødvendige mængde produkt.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Fjerkræ
Kanin
Gris
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 415735
EAN 7046264157350
PAKNINGER
Apravet WS
Huvepharma
1 x 90,58 g
415735
Apravet WS
Huvepharma
1 x 1811,6 g
383342
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.