Alizin vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hund (tæver)

Indikationer

Drægtige tæver: Induktion af abort op til dag 45 efter parring.

Dosering og indgivelsesvej

Administrer 10 mg aglepriston pr. kg legemsvægt to gange med 24 timers interval, svarende til 0,33 ml af det veterinære lægemiddel pr. kg legemsvægt to gange med 24 timers interval.

Tævens vægt

3 kg

6 kg

9 kg

12 kg

24 kg

30 kg

42 kg

Mængde Alizin

1 ml

2 ml

3 ml

4 ml

8 ml

10 ml

14 ml


Injiceres kun subkutant. Alvorlig lokal reaktion kan undgås hvis det veterinære lægemiddel administreres subkutant i nakken. Let massage på injektionsstedet anbefales. Hos større tæver anbefales det kun at anvende 5 ml pr injektionssted. Dette veterinære lægemiddel indeholder ikke et antimikrobielt konserveringsmiddel. Desinficer septum før aspiration af dosis. Anvend en tør og steril kanyle og sprøjte.

Efter administration af det veterinære lægemiddel til hunde indtræder abort (eller resorption) indenfor 7 dage.

Bivirkninger

Hos tæver som behandles senere end 20 døgn efter parringen følges aborten af det fysiologiske tegn på fødsel: Udstødning af fostre, let anoreksi, vaginalt flåd, nedsat appetit, uro og mammær congestion. I feltforsøg led 3,4% af tæverne af infektion i uterus. Efter induceret abort med det veterinære lægemiddel observeres jævnligt et tidlig tilbagevenden til oestrus (oestrus – oestrus intervallet kan forkortes med 1 – 3 måneder).

Bivirkninger som anoreksi (25%), excitation (23%), depression (21%) opkastning (2%) og diarré (13%) er rapporteret fra feltforsøg.

I feltforsøg forårsagede administrationen af det veterinære lægemiddel smerte under, og kort tid efter, injektion hos 17% af hundene og en lokal inflammatorisk reaktion på injektionsstedet hos 23% af hundene. Størrelsen og intensiteten af denne reaktion var afhængig af volumen af det administrerede veterinære lægemiddel. Ødem, hudfortykkelse, lokal hævelse af lymfeknude og ulceration kan finde sted. Alle lokale reaktioner er reversible og vil normalt forsvinde indenfor 28 dage efter injektion.

I feltforsøg har administrationen af det veterinære lægemiddel induceret hæmatologiske/biokemiske forandringer hos 4,5% af hundene. Disse forandringer var altid forbigående og reversible. De ændrede hæmatologiske parametre var følgende: Neutrophilia, neutropaenia, trombocytosis, hæmatokrit variationer, lymphocytosis, lymphopaenia. De ændrede (hævede) biokemiske parametre var følgende: Urea, kreatinin, klorid, natrium, kalium, ALT, ALP, AST.

I sjældne tilfælde (frekvens > 1/10000 og < 1/1000) er der blevet/kan der observeres hypersensitivitetsreaktion.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Videre produktinformation

Hund
Produktidentifikation - 019308
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 019308
EAN 7046260193086
PAKNINGER
Alizin vet.
Virbac Danmark
1 x 10 ml
019308
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.