Porcilis AR-T DF

1 x 25 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (søer og gylte)

Indikationer

Til reduktion af de kliniske symptomer på progressiv atrofisk rhinitis hos grise gennem passiv oral immunisering via kolostrum fra moderdyr, som er aktivt immuniserede med vaccinen.

Dosering og indgivelsesvej

Lad vaccinen opnå stuetemperatur inden brug. Ryst grundigt inden brug og regelmæssigt under brug. Undgå kontaminering.

Giv en dosis af 2 ml ved intramuskulær injektion til grise, der er 18 uger gamle eller ældre. Vaccinen bør fortrinsvis gives lige bag øret.

Vaccinationsskema:

Basisvaccination: Der gives en dosis (2 ml) pr. gris efterfulgt af endnu en injektion 4 uger senere. Den første vaccination bør administreres 6 uger før forventet faring.

Revaccination: En enkelt vaccination med en dosis (2 ml) bør gives 2 til 4 uger før hver efterfølgende faring.

Bivirkninger

En forbigående stigning i kropstemperaturen på gennemsnitlig ca. 1,5°C men op til 3°C i enkelte grise kan almindeligvis måles på vaccinationsdagen eller den følgende dag. Temperaturstigningen kan medføre abort. Nedsat aktivitet og mangel på ædelyst er meget almindeligt på vaccinationsdagen og/eller en forbigående hævelse (maks. diameter: 10 cm) i op til 2 uger kan ses på injektionsstedet. I meget sjældne tilfælde kan andre akutte hypersensitivitets reaktioner forekomme, f.eks. opkast, dyspnø og shock.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 004864
EAN 7046260048645
PAKNINGER
Porcilis AR-T DF
MSD Animal Health
1 x 25 ml
004864
Porcilis AR-T DF
PharmaMénta
1 x 25 dosis
575031
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.