Cimalgex (3 - 4 kg)

1 x 8 stk
Tyggetablet
PO

Aktivt stof

 • Cimicoxib : 8 mg
 • Dyrearter

  Hund

  Indikationer

  Til behandling af smerte og inflammation associeret med osteoarthritis (slidgigt) og behandling af peri-oprerative smerter (smerter efter operation) efter ortopædkirurgi eller blødtvævskirurgi hos hunde.

  Dosering og indgivelsesvej

  Oral anvendelse.

  Den anbefalede dosering af cimicoxib er 2 mg pr. kilo kropsvægt, én gang dagligt.

  Den nedenstående tabel viser et eksempel på, hvordan tabletterne og delte tabletter kan bruges for at nå den anbefalede dosis.

  kropsvægt kg

  8 mg

  30 mg

  80 mg

  2

  1/2

     

  3

  1

     

  4

  1

     

  5

   

  1/3

   

  6

  1+1/2

     

  7‐8

  2

     

  9‐11

  2+1/2

     

  12

  3

     

  13‐17

   

  1

   

  18‐22

     

  1/2

  23‐28

   

  1+2/3

   

  29‐33

   

  2

   

  34‐38

   

  2+1/3

   

  39‐43

     

  1

  45‐48

   

  3

   

  49‐54

     

  1+1/4

  55‐68

     

  1+1/2

  Uden at medføre væsentlig over- eller underdosering, er valget af den mest passende type tablet eller dele af tablet op til dyrlægens vurdering baseret på omstændighederne i hvert tilfælde.


  Behandlingens varighed

  • Behandling af peri-oprerative smerter efter ortopædkirurgi eller blødtvævskirurgi: en dosis 2 timer før kirurgi, efterfulgt af 3-7 dages behandling, afhængig af den behandlende dyrlæges vurdering.

  • Smertelindring og behandling af inflammation i forbindelse med slidgigt: 6 måneder. Ved længerevarende behandling skal der foretages løbende overvågning af dyrlægen.

  Cimalgex tabletter kan gives sammen med eller uden foder. Tabletterne har smag og studier (med raske beagle hunde) har vist, at de fleste hunde spiser tabletterne frivilligt.

  Bivirkninger

  Milde og forbigående tilfælde af gastrointestinale lidelser (opkastning og/eller diarré) forekommer meget almindelig.

  I sjældne tilfælde er der observeret alvorlige gastrointestinale lidelser som blødning eller dannelse af mavesår. Andre bivirkninger som anoreksi eller letargi kan også ses i sjældne tilfælde.

  I meget sjældne tilfælde er der observeret ændringer i de biokemiske parametre i nyrerne. Yderligere er der i meget sjældne tilfælde rapporteret om nyresvigt. Som ved enhver længerevarende NSAIDbehandling, skal nyrefunktionen monitoreres.

  Hvis en bivirkning fortsætter efter behandlingens afslutning, skal der søges rådgivning hos en dyrlæge.

  Hvis bivirkninger som kontinuerlig opkastning, gentagne forekomster af diarré, blod i afføringen, pludseligt vægttab, letargi eller forværring af de biokemiske parametre i nyrerne forekommer, skal brugen af produktet umiddelbart ophøre, og passende monitorering og/eller behandling iværksættes.

  Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

  - Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

  - Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

  - Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

  - Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

  - Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

  Udlevering

  B - Receptpligtigt, flere udleveringer
  Hund
  Produktidentifikation - 153060
  Log ind for at se flere billeder
  PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
  VNR 153060
  EAN 7046261530606
  PAKNINGER
  Cimalgex (3 - 4 kg)
  Equidan Vetline
  1 x 8 stk
  153060
  VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
  vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.