Semintra

1 x 35 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Katte.

Indikationer

Til behandling af systemisk hypertension hos katte

Dosering og indgivelsesvej

Til oral brug.

Den anbefalede indledende dosis er 2 mg telmisartan/kg legemsvægt (0,2 ml/kg legemsvægt).

Efter 4 uger kan doseringen af telmisartan efter dyrlægens skøn reduceres (i 0,5 mg/kg intervaller) til katte med systolisk blodtryk (SBT) på mindre end 140 mmHg.

Hvis SBT forhøjes som følge af sygdommen, kan den daglige dosis atter forhøjes op til 2 mg/kg. Det ønskede SBT interval ligger mellem 120 og 140 mmHg. Hvis SBT ligger under det ønskede interval, eller hvis der er aktuelle tegn på hypotension, henvises til pkt. 4.5.

Doseringen for katte med hypertension med samtidig kronisk nyresygdom er beskrevet ovenfor. Dog gælder for disse katte, at den anbefalede lavest effektive dosis er 1 mg/kg.

Præparatet skal administreres oralt en gang dagligt direkte i munden eller sammen med en lille mængde foder.

Semintra er en oral opløsning og accepteres godt af de fleste katte.

Opløsningen skal gives ved brug af doseringssprøjten, der findes i pakken. Sprøjten passer på flasken og har en ml skala.

Efter administration af det veterinære lægemiddel lukkes flasken tæt med hætten, vask doseringssprøjten med vand og lad den tørre.

For at undgå forurening bør den medfølgende sprøjte kun benyttes til Semintra

Bivirkninger

Milde og forbigående gastrointestinale symptomer såsom opkastning og diarre associeret med administration af produktet er almindeligt set i et klinisk studie.

Forhøjede leverenzymer er meget sjældent observeret, og værdierne normaliserede sig i løbet af nogle få dage efter ophør af behandlingen.

Virkningerne observeret ved den anbefalede behandlingsdosis, omfatter let fald i antal røde blodlegemer.

I et europæisk klinisk feltstudie rapporteredes bivirkninger kategoriseret som nyresygdom/nyreinsuffiens (inklusiv tilfælde af kronisk nyresvigt, forhøjet kreatinin og/eller Blod- Urea-Nitrogen (BUN)) hos 3,6 % af katte behandlet med telmisartan og 1 % af katte behandlet med placebo.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 155326
EAN 7046261553261
PAKNINGER
Semintra
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 35 ml
155326
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.