Nobivac Myxo-RHD PLUS

5 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kaniner.

Indikationer

Til aktiv immunisering af kaniner fra 5 ugers alderen for at nedsætte dødelighed og kliniske symptomer ved myxomatose og rabbit heamorrhagic disease (RHD) forårsaget af klassisk RHD-virus (RDHV1) og RHD-virus type 2 (RHDV2).

Indtræden af immunitet: 3 uger.

Varighed af immunitet: 1 år.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Basisvaccination:

Administrer 1 dosis vaccine til kaniner fra 5 ugers alderen og opefter.

Revaccination:

Revacciner årligt.


Kontroller at lyofilisatet er helt rekonstitueret før brug.

Rekonstitueret produkt: falmet pink eller pinkfarvet suspension.

Enkeltdosis hætteglas

Rekonstituer et enkeltdosis hætteglas indeholdende lyofilisat med 0,5 ml af den tilhørende solvens.

Administrer hele hætteglassets indhold.

Flerdosis hætteglas (50 doser)

Rekonstituer et flerdosis hætteglas indeholdende lyofilisat med 10 ml af den tilhørende solvens. Administrer 0,2 ml pr. dyr.

For at opnå korrekt rekonstitution af flerdosis hætteglasset, følges proceduren nedenfor:

1. Tilsæt 1-2 ml solvens til 50-dosis hætteglasset og kontroller at lyofilisatet er helt opløst.

2. Overfør det nu opblandede vaccinekoncentrat fra vaccinehætteglasset til hætteglasset med solvens.

3. Det skal sikres, at vaccinekoncentratet og solvensen er blandet omhyggeligt.

4. Vaccinesuspensionen skal anvendes inden for 4 timer efter rekonstitution. Rekonstitueret vaccine, der på dette tidspunkt endnu ikke er anvendt, skal bortskaffes.

Bivirkninger

En forbigående stigning i legemstemperaturen på 1-2° C kan almindeligvis opstå. En lille ikke smertefuld hævelse (maximalt 2 cm i diameter) på injektionsstedet ses almindeligt i de første to uger efter vaccination. 3 uger efter vaccination vil hævelsen være helt forsvundet.

Hos kæledyrskaniner kan der i meget sjældne tilfælde opstå lokale reaktioner på injektionsstedet som nekrose, sårskorpe, skorpedannelse eller hårtab. I meget sjældne tilfælde kan der efter vaccination opstå alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som kan være dødelige. I meget sjældne tilfælde kan lette kliniske symptomer på myxomatose ses i op til 3 uger efter vaccination. Nylig eller latent infektion med vild myxomavirus synes i en vis udstrækning at spille en rolle i dette.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

− Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

− Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

− Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

− Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

− Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kanin
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 402195
EAN 7046264021958
PAKNINGER
Nobivac Myxo-RHD PLUS
MSD Animal Health
5 x 1 dosis
402195
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.