Baycox Iron

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (pattegrise, 48 til 72 timer efter fødsel).

Indikationer

Til samtidig forebyggelse af kliniske tegn på coccidiose (såsom diarré) hos nyfødte pattegrise i besætninger med tidligere diagnosticeret coccidiose forårsaget af Cystoisospora suis, og forebyggelse af jernmangelanæmi.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

Ryst omhyggeligt før brug, indtil en synlig homogen suspension er opnået og ingen rester sidder fast på (bunden af) hætteglasset.

Veterinærlægemidlet bør administreres til pattegrise mellem 48 til 72 timer efter fødsel med en enkelt intramuskulær injektion på 20 mg toltrazuril pr. kg legemsvægt og 100 mg jern (som gleptoferron kompleks)/kg legemsvægt, hvilket er et dosisvolumen på 0,55 ml/kg legemsvægt.

For at sikre korrekt dosis bør pattegrisenes legemsvægt bestemmes så præcist som muligt.

Hver pattegris bør injiceres med en 21 G kanyle. Det foretrukne injektionssted er nakkeområdet (se illustration nedenfor).

1. Ryst hætteglasset omhyggeligt før brug

image

 2. Træk huden til siden før kanylen indsættes

3. Indsæt kanylen i en vinkel på 90º og injicer lægemidlet

image

4. Injicér intramuskulært i nakken bag øret

image

5. Træk kanylen ud og giv slip på huden

 

 

Hætteglassets gummiprop kan sikkert gennembrydes op til 30 gange.

Ved administration af produktet til en flok af dyr, bruges en aftapningskanyle, som placeres i hætteglassets prop, for at undgå overdreven perforering af proppen. Aftapningskanylen skal fjernes efter administration.

Ved administration af produktet til større flokke af dyr anbefales et multi-doseringsaggregat (med ventileret aftapningsapparat). Doseringsenheden på aggregatet bør justeres til pattegrisenes vægt før injektion.

Bivirkninger

En forbigående misfarvning af vævet og/eller en let hævelse kan almindeligvis observeres ved injektionsstedet. I sjældne tilfælde kan anafylatiske reaktioner forekomme.

I sjældne tilfælde er dødsfald rapporteret blandt pattegrise efter administration af parenterale jern injektioner. Disse dødsfald er blevet associeret med genetiske faktorer eller E-vitaminmangel og/eller selenmangel. Der er rapporteret dødsfald af pattegrise, som skyldtes en øget modtagelighed for infektion grundet midlertidig blokering af det reticuloendotheliale system.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 467474
EAN 7046264674741
PAKNINGER
Baycox Iron
Elanco Denmark ApS
1 x 100 ml
467474
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.