Porcilis ColiClos

1 x 10 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (søer og gylte)

Indikationer

Til passiv immunisering af smågrise ved aktiv immunisering af søer og gylte for reduktion af dødelighed og kliniske symptomer i de første levedage forårsaget af de E. coli stammer, der udtrykker adhæsinerne F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P), eller forårsaget af C. perfringens type C.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

Administrer 1 dosis (2 ml) vaccine pr. dyr i halsen i området bag øret.

Lad vaccinen opnå rumtemperatur før brug.

Omryst omhyggeligt før og under brug.

Vaccinationsprogram:

Basisvaccination: Søer og gylte, der ikke tidligere er vaccineret med lægemidlet, gives første vaccination 6-8 uger før forventet faringstidspunkt efterfulgt af endnu en vaccination 4 uger senere.
Revaccination: En enkelt vaccination gives 2-4 uger før forventet faringstidspunkt.

Bivirkninger

I laboratoriestudier og feltforsøg:

Meget almindeligt kan på vaccinationsdagen observeres en stigning i legemstemperaturen på op til 2 °C. Nedsat aktivitet og manglende ædelyst på vaccinationsdagen optræder almindeligt. På injektionsstedet kan der meget almindeligt ses en smertefuld og hård hævelse på op til 10 cm i diameter i op til 25 dage efter injektionen.

Erfaring efter markedsføring:

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkning(er))

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 490963
EAN 7046264909638
PAKNINGER
Porcilis ColiClos
MSD Animal Health
1 x 10 ml
490963
Porcilis ColiClos
MSD Animal Health
1 x 25 ml
588918
Porcilis ColiClos
PharmaMénta
1 x 25 ml
072953
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.