Simparica (1,3 - 2,5 kg)

1 x 3 stk
Tyggetablet
PO

Aktivt stof

 • Sarolaner : 5 mg
 • Dyrearter

  Hund

  Indikationer

  Til behandling af flåtangreb (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus og Rhipicephalus sanguineus). Veterinærlægemidlet virker øjeblikkelig, og virker dræbende på flåter i mindst 5 uger.

  Til behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis og Ctenocephalides canis). Veterinærlægemidlet er virksomt med øjeblikkelig virkning. Midlet virker dræbende på lopper og forebygger nye angreb i mindst 5 uger. Veterinærlægemidlet kan indgå i en behandlingsstrategi til kontrol af loppeallergidermatitis (Flea Allergy Dermatitis - FAD).

  Til behandling af skab (Sarcoptes scabiei).

  Til behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis).

  Til behandling af Demodex (hårsækkemideangreb) (Demodex canis).

  Lopper og flåter skal sætte sig på værten og begynde at æde for at blive eksponeret for det aktive stof.

  Dosering og indgivelsesvej

  Til oral brug.

  Tabletter kan administreres med eller uden føde.

  Veterinærlægemidlet skal administreres i doser af 2-4 mg/kg legemsvægt i henhold til følgende tabel:

  Kropsvægt

  (kg)

  Tablettens styrke (mg sarolaner)

  Administration af antal tabletter

  1,3–2,5

  5

  En

  > 2,5–5

  10

  En

  > 5–10

  20

  En

  > 10–20

  40

  En

  > 20–40

  80

  En

  > 40–60

  120

  En

  > 60

  Passende kombination af tabletter

  Brug en passende kombination af de tilgængelige styrker for at opnå den anbefalede dosis på 24 mg/kg.

  Simparica-tabletter kan tygges og er velsmagende. Hunde fortærer dem beredvilligt, når de tilbydes af ejeren. Hvis hunden ikke tager tabletten frivilligt, kan den også gives sammen med foderet eller direkte i munden. Tabletterne bør ikke deles.

  Behandling

  For at opnå optimal kontrol over flåt- og loppeangrebet skal veterinærlægemidlet administreres månedligt, og behandlingen bør fortsætte gennem hele loppe- og/eller flåtsæsonen ud fra lokale epidemiologiske forhold.

  Til behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis) bør der administreres en enkelt dosis. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan behøve en anden behandling.

  Ved behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis) bør der administreres en enkelt dosis månedligt i 2 måneder i træk

  Ved behandling af infektioner med Demodex (forårsaget af Demodex canis) er en enkelt dosis en gang månedligt 3 måneder i træk effektiv og fører til udpræget forbedring af de kliniske tegn.

  Behandlingen bør forsættes, indtil hudskrabning er negativ i mindst 2 på hinanden følgende prøver med 1 måneds mellenrum. Da infektion med Demodex er en multi-faktoriel sygdom anbefales det også at behandle eventuelle underliggende sygdomme på passende måde.

  Bivirkninger

  Lette, forbigående gastrointestinale tegn, f.eks. opkastning og diarré, og systemiske lidelser som letargi, anoreksi eller appetitløshed kan forekomme i meget sjældne tilfælde baseret på sikkerhedsoplevelse efter markedsføring. Disse symptomer forsvinder typisk uden behandling. Neurologiske reaktioner, f.eks. tremor, nedsat ataxi og kramper, kan forekomme i meget sjældne tilfælde baseret på sikkerhedsoplevelse efter markedsføring. Disse symptomer er i de fleste tilfælde forbigående.

  Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

  - Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

  - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

  - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

  - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

  - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

  Udlevering

  B - Receptpligtigt, flere udleveringer
  Hund
  PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
  VNR 389790
  EAN 7046263897905
  PAKNINGER
  Simparica (1,3 - 2,5 kg)
  Zoetis
  1 x 3 stk
  389790
  VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
  vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.