Ecoporc Shiga

1 x 50 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Aktiv immunisering af smågrise, der er over 4 dage gamle, for at reducere dødelighed og kliniske tegn på ødemsygdom som følge af Stx2e-toksin, der er dannet af E. coli (STEC).

Immunitet indtræder: 21 dage efter vaccination

Immunitetsvarighed: 105 dage efter vaccination

Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær anvendelse. Det foretrukne anvendelsessted er nakkemusklen bag øret. Det anbefales at anvende en kanyle, der egner sig til smågrisenes alder (foretrukken størrelse 21 G længde 16 mm).

Omryst vaccinen grundigt før indgivelse.

En enkelt intramuskulær injektion (1-ml) til grise, der er over 4 dage gamle.

Bivirkninger

Almindeligvis observeres meget små lokale reaktioner som f.eks. en let hævelse på injektionsstedet (maksimum 5 mm), men disse reaktioner er forbigående og aftager inden for kort tid (op til syv dage) uden behandling. Normalt kan der forekomme en let stigning i kropstemperaturen (maksimum 1,7°C) efter injektion. Men disse reaktioner aftager inden for kort tid (maksimum to dage) uden behandling. Kliniske tegn som f.eks. midlertidige lette adfærdsforstyrrelser kan observeres i sjældne tilfælde efter anvendelse af Ecoporc SHIGA.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 591118
EAN 7046265911180
PAKNINGER
Ecoporc Shiga
Ceva Animal Health
1 x 50 ml
591118
Ecoporc Shiga
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
089891
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.