Convenia

1 x 10 ml
Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hunde og katte.

Indikationer

Kun til anvendelse ved følgende infektioner, der kræver langtidsbehandling. Den antimikrobielle effekt af en enkelt injektion af Convenia varer i op til 14 dage.

Hunde:

Til behandling af hud og bindevævsinfektioner inklusive pyodermi, sår og abscesser forårsaget af Staphylococcus pseudintermedius, beta-haemolytiske Streptococci, Escherichia coli og/eller Pasteurella multocida.

Til behandling af urinvejsinfektioner forårsaget af Escherichia coli og Proteus spp.

Til adjunktiv behandling ved mekanisk eller operativ periodontal behandling af alvorlige infektioner i tandkødet og i det parodontale væv forårsaget af Porphyromonas spp. og Prevotella spp. (Se også pkt.

4.5 ’Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen’.)

Katte:

Til behandling af abscesser og sår i hud og bindevæv forårsaget af Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, beta-haemolytiskeStreptococci og/eller Staphylococcus pseudintermedius.

Til behandling af urinvejsinfektioner forårsaget af Escherichia coli.

Dosering og indgivelsesvej

Hud og bindevævsinfektioner hos hunde:

En enkelt subkutan injektion med 8 mg/kg legemsvægt (1 ml pr. 10 kg legemsvægt). Hvis nødvendigt kan behandling gentages med 14 dages intervaller yderligere 3 gange. Ifølge god veterinær behandlingspraksis bør behandling af pyoderma fortsætte ud over fuldstændigt ophør af kliniske symptomer.

Alvorlige infektioner i tandkødet og det parodontale væv hos hunde:

En enkelt subkutan injektion på 8 mg/kg legemsvægt (1 ml per 10 kg legemsvægt).

Bylder og sår i hud og bindevæv hos katte:

En enkelt subkutan injektion med 8 mg/kg legemsvægt (1 ml pr. 10 kg legemsvægt ). Hvis nødvendigt kan en yderligere dosis gives 14 dage efter den første injektion.

Urinvejsinfektioner hos hunde og katte:

En enkelt subkutan injektion med 8 mg/kg legemsvægt (1 ml pr. 10 kg legemsvægt).

Til fremstilling af opløsning, overføres den nødvendige mængde af den vedlagte solvens fra hætteglasset (til 23 ml hætteglas indeholdende 852 mg lyofiliseret pulver anvendes 10 ml solvens til rekonstituering eller til 5 ml hætteglas indeholdende 340 mg lyofiliseret pulver anvendes 4 ml solvens til rekonstituering) og tilsættes til hætteglasset med det frysetørrede pulver. Ryst hætteglasset til pulveret er fuldstændig opløst.

Doseringstabel

Dyrets vægt (Hunde og Katte)

Volumen, der skal anvendes

2,5 kg

0,25 ml

5 kg

0,5 ml

10 kg

1,0 ml

20 kg

2,0 ml

40 kg

4,0 ml

60 kg

6,0 ml

For at sikre korrekt dosering, bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der forekommet symptomer fra mave-tarmkanalen i form af opkastning, diarré og/eller anoreksi.

I meget sjældne tilfælde er neurologiske symptomer (ataksi, kramper eller krampeanfald) og reaktioner på injektionsstedet blevet rapporteret efter anvendelse af produktet.

Overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaksi, dyspnø, kredsløbschok) kan forekomme meget sjældent. Hvis en sådan reaktion opstår, bør passende behandling indgives straks (se også 4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

B
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 459447
EAN 7046264594476
PAKNINGER
Convenia
Zoetis
1 x 10 ml
459447
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.