Onsior

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Katte og hunde.

Indikationer

Til behandling af smerter og inflammation forbundet med ortopæd- eller bløddelskirurgi hos hunde.

Til behandling af smerter og inflammation forbundet med ortopæd- eller bløddelskirurgi hos katte.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Indgives subkutant til katte eller hunde ca. 30 mintter før påbegyndelse af operation, f.eks. omkring tidspunktet for induktion af generel anæstesi, i en dosis på 1 ml pr. 10 kg legemsvægt (2 mg/kg). Efter operation på kat kan én gang daglig behandling fortsættes med samme dosering og på samme tidspunkt hver dag i op til to dage. Efter bløddelskirurgi på hunde kan én gang daglig behandling fortsættes med samme dosering og på samme tidspunkt hver dag i op til to dage.

Skiftevis brug af Onsior-tabletter og Onsior-injektionsvæske, opløsning er blevet testet i et sikkerhedsstudier med dyr fra målgruppen og viste sig at være veltolereret af katte og hunde.

Onsior-injektionsvæske, opløsning eller tabletter bruges skiftevis i henhold til indikationerne og brugsanvisningen, der er godkendt for hver lægemiddelform. Behandlingen bør ikke overskride én dosis (enten tablet eller injektion) pr. dag. Bemærk, at den anbefalede dosis kan være forskellig for de to formuleringer.

Bivirkninger

Katte:

Gastrointestinale bivirkninger (opkastning, blød fæces eller diarré) var almindeligt rapporteret, men de fleste tilfælde var milde, og bedring indtrådte uden behandling. Diarré og opkastning med blod var ikke almindeligt. Smerter på injektionsstedet var almindeligt rapporteret.

Hunde:

Gastrointestinale bivirkninger (diarré og opkastning) var almindeligt rapporteret, men de fleste tilfælde var milde, og bedring indtrådte uden behandling. Blød og mørk fæces eller nedsat appetit var ikke almindeligt. Lette smerter på injektionsstedet var almindeligt rapporteret. Moderate eller stærke smerter på injektionsstedet var ikke almindeligt.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 578800
EAN 7046265788003
PAKNINGER
Onsior
Elanco Denmark ApS
1 x 20 ml
578800
Onsior
2care4
1 x 20 ml
559699
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.