Eurican Herpes 205

1 x 1 dosis
Pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion
SC

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Aktiv immunisering af drægtige tæver for at inducere passiv immunitet hos hvalpe og dermed forebygge dødsfald, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af infektioner med hundens herpesvirus inden for de første levedage.

Dosering og indgivelsesvej

Opløs pulveret i solvensen og injicer subkutant en dosis (1 ml) af vaccinen i henhold til følgende skema:

Første injektion: I perioden fra start af løbetid til senest 7 til 10 dage efter formodet parringsdato.

Anden injektion: 1 til 2 uger før forventet fødsel.

Revaccination: Under hver drægtighed, i henhold til samme vaccinationsskema.

Det rekonstituerede indhold skal være en mælkeagtig emulsion.

Bivirkninger

Vaccinen kan almindeligvis forårsage forbigående hævelse på injektionsstedet. Disse forandringer forsvinder sædvanligvis inden for en uge.

Hypersensitivitetsreaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde. Passende symptomatisk behandling bør iværksættes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 143668
EAN 7046261436687
PAKNINGER
Eurican Herpes 205
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 1 dosis
143668
Eurican Herpes 205
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
10 x 1 dosis
020068
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.