Inflacam

1 x 3 ml
Oral suspension
PA
PO

Dyrearter

Katte.

Indikationer

Lindring af milde til moderate postoperative smerter og inflammation efter kirurgiske indgreb hos katte, f.eks. ortopædisk- og bløddelskirurgi.

Lindring af smerter og inflammation ved akutte og kroniske lidelser i bevægeapparatet hos katte.

Dosering og indgivelsesvej

Oral administration

Postoperative smerter og inflammation efter kirurgiske indgreb:

Efter indledende behandling med Inflacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning, til katte fortsættes behandlingen 24 timer senere med Inflacam 0,5 mg/ml oral suspension til katte med en dosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt (0.1 ml /kg). Den perorale opfølgningsdosis må indgives én gang dagligt (24 timers interval) i op til 4 dage.

Akutte lidelser i bevægeapparatet:

Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (0.4 ml /kg) den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) med en dosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt (0.1 ml /kg), så længe den akutte smerte og inflammation varer ved.

Kroniske lidelser i bevægeapparatet:

Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt (0.2 ml /kg) den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt (0.1 ml /kg).

En klinisk reaktion ses normalt inden for 7 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 14 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

En 1 ml sprøjte leveres med produktet. Præcisionen af sprøjten er ikke egnet til behandling af katte under 1 kg. Omrystes godt før brug. Skal indgives oralt enten opblandet i foder eller direkte i munden. Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er set lejlighedsvist og i meget sjældne tilfælde er der set mavesår og forhøjede leverenzymer.

Disse bivirkninger er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 464635
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 464635
EAN 7046264646359
PAKNINGER
Inflacam
Virbac Danmark
1 x 3 ml
464635
Inflacam
Virbac Danmark
1 x 15 ml
520014

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat

Inflacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml
Kat

Inflacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml
Kat

Inflacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml
Kat

Inflacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml
Kat

Inflacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml
Kat

Inflacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.