Inflacam

1 x 15 ml
Oral suspension
PO
PO
PO

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Ved længerevarende behandling kan Inflacam dosis justeres til den individuelt laveste effektive dosis så snart klinisk respons er observeret (efter ≥ 4 dage), for at imødekomme at graden af smerte og inflammation ved kroniske lidelser i bevægeapparatet kan variere over tid.

Der bør udvises særlig omhyggelighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

Omrystes grundigt før brug. Skal indgives oralt, enten opblandet i foder eller direkte i munden. Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte Inflacam doseringssprøjte. Sprøjten passer til flasken og er forsynet med en kg-legemsvægt skala, som svarer til vedligeholdelsesdosis (d.v.s. 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt). Ved initiering af behandling gives der på den første dag en dobbelt så stor dosis som vedligeholdelsesdosis.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 3-4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er af og til set. I meget sjældne tilfælde er der set hæmoragisk diarré, hæmatemesis, gastro-intestinal ulceration og forhøjede leverenzymer.

Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Videre produktinformation

Hund
Produktidentifikation - 587833
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 587833
EAN 7046265878339
PAKNINGER
Inflacam
Virbac Danmark
1 x 15 ml
587833
Inflacam
Virbac Danmark
1 x 42 ml
076920
Inflacam
Virbac Danmark
1 x 100 ml
537336

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Inflacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml
Hund

Inflacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml
Hund

Inflacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml
Hund

Inflacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml
Hund

Inflacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.