Fortekor Plus (5 - 10 kg)

1 x 30 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Behandling af kongestivt hjertesvigt, som skyldes atrioventrikulær klapinsufficiens eller dilateret kardiomyopati hos hunde. FORTEKOR PLUS er en fast dosiskombination og bør kun bruges til patienter, hvis kliniske tegn er velkontrollerede ved administration af de samme doser af de enkelte komponenter (pimobendan og benazeprilhydrochlorid) indgivet samtidig.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Dosis og behandlingsplan:

FORTEKOR PLUS er et fast kombinationsprodukt, som kun bør anvendes til hunde, der har brug for samtidig administration af begge aktive stoffer i denne faste dosis.

Den anbefalede dosis af FORTEKOR PLUS er 0,25-0,5 mg pimobendan/kg kropsvægt og 0,5-1 mg benazeprilhydrochlorid/kg kropsvægt fordelt på to daglige doser. FORTEKOR PLUS-tabletter bør administreres oralt, to gange dagligt, med 12 timers mellemrum (morgen og aften) og ca. 1 time før fodring.

Tabletterne kan deles langs delekærven.

Nedenstående tabel kan bruges som vejledning.

Hundens vægt (kg)

Styrke og antal tabletter, der skal administreres

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletter

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletter

Morgen

Aften

Morgen

Aften

2,5-5

0,5

0,5

   

5-10

1

1

   

10-20

   

0,5

0,5

20-40

   

1

1

Over 40 kg

   

2

2

Bivirkninger

Pimobendan

Der kan i sjældne tilfælde forekomme en moderat positiv kronotrop effekt og opkastning. Disse bivirkninger er dosisafhængige og kan undgås ved dosisreduktion.

Forbigående diarré, anoreksi eller letargi er observeret i sjældne tilfælde.

Benazeprilhydrochlorid

orbigående opkastning, manglende koordination eller tegn på træthed, har meget sjældent været rapporteret hos hunde , viser erfaring efter godkendelse. Hos hunde med kronisk nyrelidelse kan benazepril meget sjældent øge plasmakreatininkoncentrationerne i starten af behandlingen. En moderat øgning af plasmakreatininkoncentrationerne efter administration af ACE-hæmmere er forenelig med reduktionen i glomerulær hypertension forårsaget af disse midler og er derfor ikke nødvendigvis en grund til at stoppe behandlingen, hvis der ikke er andre tegn.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 486405
EAN 7046264864050
PAKNINGER
Fortekor Plus (5 - 10 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 30 stk
486405
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.