Belabel vet.

12 x 500 ml
Infusionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Heste, kvæg, får, geder, svin, hunde og katte.

Indikationer

Til infusionsbehandling af heste, kvæg, får, geder, svin, hunde og katte:

  • til delvis eller hel dækning af kulhydratbehov
  • ved akut hypoglykæmi,

Til infusionsbehandling af kvæg, får og geder:

  • ved metaboliske syndromer med samtidig hypoglykæmi (ketose).

Dosering og indgivelsesvej

Intravenøs anvendelse.

Indgiv langsomt ved intravenøs infusion, ikke med en infusionshastighed på over 0,5 ml/kg legemsvægt/t.

Dosis bør bestemmes ud fra dyrets legemsvægt og den ønskede energiforsyning og opdeles i flere infusioner pr. dag.

Dosering:

Kvæg og heste:

200 – 400 g glucose (svarende til 500 – 1000 ml veterinærlægemiddel/dyr) hver 24. time.

Får, geder og svin:

50 – 100 g glucose (svarende til 125 – 250 ml veterinærlægemiddel/dyr) hver 24. time.

Hypoglykæmi hos smågrise:

0,75 g glucose (svarende til 1,87 ml veterinærlægemiddel/dyr) hver 4. - 6. time.

Hunde og katte:

5 – 25 g glucose (svarende til 12,5 – 62,5 ml veterinærlægemiddel/dyr) hver 24. time.

Oplysninger om korrekt administration:

  • Må ikke indgives subkutant.
  • Væsker til intravenøs anvendelse skal varmes op til legemstemperatur inden indgivelse.
  • Aseptiske forhold skal opretholdes under indgivelse.
  • Kun til éngangsbrug.
  • Må kun anvendes, hvis opløsningen er klar og fri for synlige partikler, og beholderen er ubeskadiget.

Bivirkninger

Heste, kvæg, får, geder, svin, hunde og katte

Ubestemt frekvens

(Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Hypervolæmi

Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypophosphatæmi),

Hyperglykæmi

Glucosuri

Thrombophlebitis på injektionsstedet 1, 2

1 I tilfælde af hurtig intravenøs administration af hypertoniske (30% til 50%) opløsninger i nødstilfælde.

2 Utilstrækkelig infusionsteknik kan forårsage ekstravasation, infektion på injektionsstedet, lokal smerte, veneirritation eller phlebitis, der kan udstråle fra injektionsstedet, eller endog trombose.
Hvis der opstår bivirkninger, skal infusionen straks stoppes.

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Gris
Får
Ged
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 427456
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 427456
EAN 7046264274569
PAKNINGER
Belabel vet.
Orion Pharma Animal Health
12 x 500 ml
427456

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Gris
Får
Ged
Kvæg
Hest

Belabel vet.

400 mg/ml Infusionsvæske, opløsning
12 x 500 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.