Pergosafe

1 x 160 stk
Filmovertrukken tablet
PO

Dyrearter

Heste (Chip-mærket hest)

Indikationer

Symptomatisk behandling af kliniske tegn associeret med Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) (equin Cushings sygdom).

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse, én gang dagligt.

For at lette administrationen kan den ønskede daglige dosis opløses i lidt vand og/eller blandes med melasse eller andet velsmagende foder og omrøres, indtil det er opløst. I dette tilfælde skal de opløste tabletter administreres med en sprøjte. Hele dosen skal administreres med det samme. Tabletterne må ikke knuses, se pkt. 4.5.

Startdosis

Startdosis er 2 mikrogram pergolid/kg (dosisinterval: 1,3 til 2,5 mikrogram/kg; se tabellen nedenfor). Vedligeholdelsesdosen skal dernæst titreres i henhold til det individuelle respons, som bestemmes ved monitorering (se nedenfor), hvilket resulterer i en gennemsnitlig vedligeholdelsesdosis på 2 mikrogram pergolid/kg kropsvægt med et dosisområde på 0,6 til 10 mikrogram pergolid/kg kropsvægt.

Startdosis anbefales som følger:

Hestens kropsvægt

0,5 mg

tablet

 

1 mg

tablet

2 mg

tablet

Startdosis

Dosisområde

200-400 kg

     

0,5 mg

1,3-2,5 mikrog/ kg

401-600 kg

 

   

1,0 mg

1,7-2,5 mikrog/kg

eller

           

401-600 kg

     

1,0 mg

1,7-2,5 mikrog/kg

601-850 kg

+

 

1,5 mg

1,8-2,5 mikrog/kg

eller

 

 

 

     

601-850 kg

     

1,5 mg

1,8-2,5 mikrog/kg

851-1000 kg

 

   

2,0 mg

2,0-2,4 mikrog/kg

eller

           

851-1000 kg

 

   

2,0 mg

2,0-2,4 mikrog/kg

 

Vedligeholdelsesdosis

Der forventes livslang behandling for denne sygdom.

De fleste heste responderer på behandlingen og stabiliseres ved en gennemsnitlig dosis på 2 mikrogram pergolid/kg kropsvægt. Der forventes klinisk forbedring med pergolid inden for 6 til 12 uger. Heste kan respondere klinisk ved lavere eller forskellige doser; det anbefales derfor at titrere til den laveste effektive dosis hos det enkelte dyr baseret på responsen af behandlingen, hvad enten det er virkning eller tegn på intolerance Nogle heste kan kræve doser så høje som 10 mikrogram pergolid/kg kropsvægt pr. dag. I disse sjældne situationer tilrådes yderligere passende monitorering.

Efter den indledende diagnose gentages de endokrinologiske undersøgelser med henblik på dosistitrering og monitorering af behandlingen med 4-6 ugers mellemrum, indtil de kliniske tegn og/eller resultaterne af de diagnostiske undersøgelser stabiliseres eller forbedres.

Hvis de kliniske tegn eller resultaterne af de diagnostiske undersøgelser ikke er forbedret efter de første 4-6 uger, kan den samlede daglige dosis øges med 0,50 mg. Hvis de kliniske tegn er forbedret, men endnu ikke normaliseret, kan dyrlægen afgøre, om dosis skal titreres eller ej, afhængigt af det enkelte dyrs respons på/tolerance over for dosen.

Hvis de kliniske tegn ikke er tilstrækkeligt kontrolleret (klinisk vurdering og/eller diagnostiske undersøgelser), anbefales det at øge den samlede daglige dosis i trin på 0,5 mg (hvis lægemidlet tolereres ved denne dosis) hver 4. til 6. uge, indtil der sker en stabilisering. Hvis der udvikles tegn på intolerance over for den aktuelle dosis, skal behandlingen stoppes i 2 til 3 dage og genoptages med det halve af den tidligere dosis. Den samlede daglige dosis kan herefter igen titreres op til den ønskede kliniske virkning i trin på 0,5 mg hver 2. til 4. uge. Hvis en dosis glemmes, skal den næste planlagte dosis administreres som ordineret.

Efter stabilisering skal der regelmæssigt foretages en klinisk vurdering og diagnostiske undersøgelser hver 6. måned for at monitorere behandling og dosis. Hvis der ikke ses nogen tydelig respons på behandlingen bør diagnosen revurderes.

Bivirkninger

Heste:

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

Appetitløshed, anoreksi1, letarg1.

Påvirkninger af centralnervesystemet2 (f.eks. depression2, ataksi2).

Diarré, kolik.

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Svedtendens.

1 forbigående

2 lette

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Videre produktinformation

Hest
Produktidentifikation - 124491
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 124491
EAN 7046261244916
PAKNINGER
Pergosafe
Dechra Veterinary Products
1 x 160 stk
124491

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hest

Pergosafe

1 mg Filmovertrukken tablet
1 x 160 stk
Hest

Pergosafe

1 mg Filmovertrukken tablet
1 x 160 stk
Hest

Pergosafe

1 mg Filmovertrukken tablet
1 x 160 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.