Vetmedin vet. (40 kg)

1 x 100 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Behandling af hund med kongestiv hjerteinsufficiens som skyldes dilateret kardiomyopati eller valvulær insufficiens (mitral og/eller tricuspidal tilbagestrømning).
(Se også pkt. 4.9).

Behandling af dilateret kardiomyopati i det prækliniske stadie (asymptomatisk med en stigning i venstre ventrikels slut-systoliske og slut-diastoliske diameter) hos dobermann pinscher efter ekkokardiografisk diagnose af hjertesygdom (se også pkt. 4.4 og 4.5).

Behandling af hunde med myxomatøs mitralklapsygdom (MMVD) i det prækliniske stadie (asymptomatisk med systolisk mistral mislyd og påvist øget hjertestørrelse) for at forsinke forekomsten af kliniske symptomer på hjerteinsufficiens (se pkt. 4.4 og 4.5).

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Dosering inden for intervallet 0,2 mg til 0,6 mg pimobendan per kg kropsvægt, fordelt på to daglige doser, bør overholdes.
Den anbefalede daglige dosering er 0,5 mg pimobendan per kg kropsvægt fordelt på to daglige doser.

Ved en kropsvægt på 5 kg svarer dette til én 1,25 mg tyggetablet om morgenen og én 1,25 mg tyggetablet om aftenen.

Ved en kropsvægt på 10 kg svarer dette til én 2,5 mg tyggetablet om morgenen og én 2,5 mg tyggetablet om aftenen.

Ved en kropsvægt på 20 kg svarer dette til én 5 mg tyggetablet om morgenen og én 5 mg tyggetablet om aftenen.

Ved en kropsvægt på 40 kg svarer dette til én 10 mg tyggetablet om morgenen og én 10 mg tyggetablet om aftenen.

Overskrid ikke den anbefalede dosering.

Hver dosis af pimobendan skal gives ca.1 time før fodring.

Pimobendan kan også kombineres med diuretika, f.eks. furosemid eller torasemid..

Tyggetabletterne kan halveres ved delekærven for at opnå den korrekte dosering svarende til kropsvægten.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan moderat positiv kronotrop effekt (øget hjertefrekvens) og opkastning forekomme. Dog er bivirkningerne dosisafhængige og kan undgås ved at reducere dosis.

I sjældne tilfælde er der observeret forbigående diarre, appetitløshed eller letargi.

I sjældne tilfælde er en øget mitralklap regurgitation (tilbagestrømning af blodet) observeret ved kronisk pimobendanbehandling hos hunde med mitralklapsygdom.

Selvom der ikke er påvist en klar sammenhæng, kan der i meget sjældne tilfælde observeres tegn på primær hæmostase (petekkier på slimhinder, subkutane blødninger) under behandlingen med pimobendan. Disse symptomer forsvinder, når behandlingen afbrydes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 182763
EAN 7046261827638
PAKNINGER
Vetmedin vet. (40 kg)
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 100 stk
182763
Vetmedin vet. (40 kg)
2care4
1 x 100 stk
507872

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Vetmedin vet. (40 kg)

10 mg Tyggetablet
1 x 100 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.