Tiasol

1 x 1000 l
Opløsning til brug i drikkevand
AQ

Dyrearter

Svin

Kyllinger (hønniker, forældredyr, æglæggende høner)

Kalkuner (avlskalkuner, æglæggende kalkunhøner)

Indikationer

Svin

- Behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae, der er følsom overfor tiamulin.

- Behandling af porcin kolonspirokætose (colitis) forårsaget af Brachyspira pilosicoli, der er følsom over for tiamulin.

- Behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis, der er følsom over for tiamulin.

- Behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner kompliceret af Pasteurella multocida, der er følsom over for tiamulin.

- Behandling af pleuropneumoni forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, der er følsom over for tiamulin.

Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal være fastslået, før produktet anvendes.

Kyllinger

Behandling og metafylakse af kronisk luftvejssygdom (CRD) forårsaget af Mycoplasma gallisepticum samt luftsækbetændelse og smitsom synovitis forårsaget af Mycoplasma synoviae, der er følsomme over for tiamulin.

Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal være fastslået, før produktet anvendes.

Kalkuner

Behandling og metafylakse af smitsom bihulebetændelse og luftsækbetændelse forårsaget af Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae og Mycoplasma meleagridis, der er følsomme over for tiamulin.

Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal være fastslået, før produktet anvendes.

Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

Produktet skal administreres ved hjælp af passende kalibreret udstyr.

Vejledning i tilberedning af opløsninger

Ved medicinering af store mængder vand tilberedes først en koncentreret opløsning, som efterfølgende fortyndes til den ønskede koncentration.

Produktet er opløseligt og stabilt fra lav koncentration op til den maksimale koncentration af produktet på 500 ml/l (1:1 fortynding) i vand med en temperatur på mindst 4 °C.

Der bør tilberedes friske opløsninger af tiamulin medicineret drikkevand hver dag. Eventuelt resterende medicineret drikkevand fra dagen før skal kasseres.

For at sikre en korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering. Indtaget af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. Koncentrationen af tiamulin skal justeres i overensstemmelse hermed for at få den korrekte dosering.

Sørg for, at dyrene ikke har adgang til ikke-medicineret drikkevand i den periode, hvor der gives medicineret drikkevand.

Efter afslutning af medicineringsperioden skal vandforsyningssystemet rengøres korrekt for at undgå indtag af subterapeutiske mængder af det aktive indholdsstof.

For at undgå interaktioner mellem ionophorer og tiamulin skal dyrlægen og landmanden kontrollere, at etiketten på foderet ikke angiver, at det indeholder salinomycin, monensin og narasin.


Til kyllinger og kalkuner

For at undgå interaktioner mellem de inkompatible ionophorer monensin, narasin og salinomycin og tiamulin skal fodermøllen, der leverer foder til fuglene, have besked om, at der vil blive anvendt tiamulin, og at disse coccidiosemidler ikke må inkluderes i foderet eller kontaminere foderet.

Foderet skal undersøges for ionophorer før anvendelse, hvis der foreligger en eventuel mistanke om, at foderet kan være kontamineret.

Hvis der forekommer en interaktion, skal medicineringen med tiamulin straks seponeres og erstattes med frisk drikkevand. Kontamineret foder fjernes så hurtigt som muligt og erstattes med foder, som ikke indeholder de tiamulininkompatible ionophorer.

Doseringen af den mængde produkt, der skal anvendes, beregnes efter følgende formel:

Dosis (ml produkt pr. kg kropsvægt pr. dag)

X

Gennemsnitlig kropsvægt (kg) af de dyr, der skal behandles

= ___ ml produkt pr. liter drikkevand

Gennemsnitligt daglig vandindtag (liter) pr. dyr pr. dag

Svin

i) Til behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae.

Doseringen er 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,07 ml opløsning Tiasol 125 mg/ml eller svarende til 0,035 ml opløsning Tiasol 250 mg/ml)/kg kropsvægt administreret daglig i drikkevandet til svin i 3 til 5 på hinanden følgende dage afhængigt af infektionens sværhedsgrad og/eller sygdommens varighed.

ii) Til behandling af porcin kolonspirokætose (colitis) forårsaget af Brachyspira pilosicoli.

Doseringen er 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,07 ml opløsning Tiasol 125 mg/ml eller svarende til 0,035 ml opløsning Tiasol 250 mg/ml)/kg kropsvægt administreret daglig i drikkevandet til svin i 3 til 5 på hinanden følgende dage afhængigt af infektionens sværhedsgrad og/eller sygdommens varighed.

iii) Til behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis.

Doseringen er 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,07 ml opløsning Tiasol 125 mg/ml eller svarende til 0,035 ml opløsning Tiasol 250 mg/ml)/kg kropsvægt administreret daglig i drikkevandet til svin i 5 på hinanden følgende dage.

iv) Til behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner kompliceret af Pasteurella multocida, der er følsom over for tiamulin.

Doseringen er 20 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,16 ml opløsning Tiasol 125 mg/ml eller svarende til 0,08 ml opløsning Tiasol 250 mg/ml)/kg kropsvægt administreret daglig i 5 på hinanden følgende dage.

v) Til behandling af pleuropneumoni forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, der er følsom over for tiamulin.

Doseringen er 20 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,16 ml opløsning Tiasol 125 mg/ml eller svarende til 0,08 ml opløsning Tiasol 250 mg/ml)/kg kropsvægt administreret daglig i 5 på hinanden følgende dage.

Kyllinger

Til behandling og metafylakse af kronisk luftvejssygdom (CRD) forårsaget af Mycoplasma gallisepticum samt luftsækbetændelse og smitsom synovitis forårsaget af Mycoplasma synoviae.

Doseringen er 25 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,2 ml opløsning Tiasol 125 mg/ml eller svarende til 0,1 ml opløsning Tiasol 250 mg/ml)/kg kropsvægt administreret daglig i en periode på 3 til 5 på hinanden følgende dage.

Kalkuner

Til behandling og metafylakse af smitsom bihulebetændelse og luftsækbetændelse forårsaget af Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae og Mycoplasma meleagridis.

Doseringen er 40 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,32 ml opløsning Tiasol 125 mg/ml eller svarende til 0,16 ml opløsning Tiasol 250 mg/ml)/kg kropsvægt administreret daglig i en periode på 3 til 5 på hinanden følgende dage.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme erytem eller mildt ødem på huden hos grise efter brug af tiamulinhydrogenfumarat. Dette kan resultere i apati og død.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Fjerkræ
Gris
Produktidentifikation - 193254
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 193254
EAN 7046261932547
PAKNINGER
Tiasol
Dechra Veterinary Products
1 x 1000 l
193254
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.