Cefaseptin (50 kg)

1 x 12 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund

Indikationer

Til behandling af bakterielle hudinfektioner (herunder dyb og overfladisk pyoderma) forårsaget at organismer, herunder Staphylococcus spp., der er følsomme over for cefalexin.

Til behandling af urinvejsinfektioner (herunder nefritis og cystitis) forårsaget af organismer, herunder Escherichia coli, der er følsomme over for cefalexin.


Dosering og indgivelsesvej

Til oral brug.

For 300 mg tabletter:

15 mg cefalexin pr. kg legemsvægt 2 gange daglig (svarende til 30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag) svarende til én tablet pr. 20 kg legemsvægt to gange dagligt.

For 750 mg tabletter:

15 mg cefalexin pr. kg legemsvægt 2 gange daglig (svarende til 30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag) svarende til én tablet pr. 50 kg legemsvægt to gange dagligt.


Hunde:

- Urinvejsinfektion: 14 dage.

- Overfladisk bakterieinfektion af huden: mindst 15 dage.

- Dyb bakterieinfektion af huden: mindst 28 dage.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Produktet kan ved behov knuses eller tilsættes til foderet.

Ved alvorlige eller akutte tilfælde kan dosis fordobles. Dette gælder dog ikke i tilfælde af kendt nyreinsufficiens (se pkt. 4.5).

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhed.

I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner skal behandlingen seponeres.

I meget sjældne tilfælde er der set kvalme, opkastning og/eller diarre hos visse hunde efter administration.

Hyppigheden af bivirkninger defineres ved hjælp af følgende konvention

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- Ualmindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af1.000 dyr)

- Sjælden (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hund
Produktidentifikation - 058851
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 058851
EAN 7046260588516
PAKNINGER
Cefaseptin (50 kg)
Equidan Vetline
1 x 12 stk
058851

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Cefaseptin (50 kg)

750 mg Tablet
1 x 12 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.