Osurnia

1 x 2 stk
Øregel
AU

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Behandling af akut otitis externa og akut forværring af recidiverende otitis externa forårsaget af Staphylococcus pseudintermedius samt Malassezia pachydermatis.

Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i øret.

Anvend én tube pr. inficeret øre. Gentag behandlingen efter 7 dage.

Det maksimale kliniske respons ses måske først 21 dage efter den anden behandling.

Instruktioner til korrekt anvendelse:

Det anbefales at rense og tørre den ydre øregang inden første anvendelse af produktet. Det frarådes at gentage rensningen af ørerne før 21 dage efter næste anvendelse af produktet. Hvis behandlingen med produktet seponeres, skal øregangene renses, inden behandling med et andet produkt iværksættes.

1. Åbn tuben ved at dreje den bløde spids.

image

2. Før den fleksible, bløde spids ind i øregangen.

3. Påfør produktet i øregangen ved at trykke på tuben med to fingre.

4. Efter påføring kan bunden af øret masseres kortvarigt og forsigtigt, så lægemidlet fordeles jævnt i øregangen.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er døvhed eller nedsat hørelse, som regel forbigående, rapporteret hos hunde, hovedsageligt ældre hunde, viser erfaring efter godkendelse.

Reaktioner på administrationsstedet (dvs. rødme, smerter, kløe, ødem og sår) er efter godkendelsen blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Der er efter godkendelsen i meget sjældne tilfælde rapporteret om overfølsomhedsreaktioner, herunder ansigtsødem, nældefeber og shock.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C

Videoer

Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund
Produktidentifikation - 194062
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 194062
EAN 7046261940627
PAKNINGER
Osurnia
Dechra Veterinary Products
1 x 2 stk
194062
Osurnia
Dechra Veterinary Products
1 x 20 stk
078559
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.