Atopica vet. (7,5 - 36 kg)

1 x 30 stk
Kapsel, blød
PO

Dyrearter

Hund

10 mg: vægt 2-4 kg

25 mg: vægt 4-7,5 kg

50 mg: vægt 7,5-36 kg

100 mg: vægt 15-55 kg

Indikationer

Behandling af kroniske manifestationer af atopisk dermatit.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

For at sikre en korrekt dosering bør legemsvægten bregenes så nøjagtigt som muligt.

Anbefalet gennemsnitlig dosis af ciclosporin er 5 mg/kg legemsvægt i henhold til følgende skema:

 

10 MG

25 MG

50 MG

100 MG

         

Hunde 2 kg til < 3 kg

1 kapsel

     

Hunde 3 kg til < 4 kg

2 kapsler

     

Hunde 4 kg til < 7,5 kg

 

1 kapsel

   

Hunde 7,5 kg til < 15 kg

   

1 kapsel

 

Hunde 15 kg til < 29 kg

   

2 kapsler

 

Hunde 29 kg til < 36 kg

   

3 kapsler

 

Hunde 15 kg til < 29 kg

     

1 kapsel

Hunde 36 kg til 55 kg

     

2 kapsler

Initialt gives ciclosporin dagligt, indtil der ses en tilfredsstillende klinisk bedring. Dette vil sædvanligvis ske inden for 4 uger. Hvis der ikke ses en virkning inden for de første 8 uger, bør behandlingen stoppes.

Når de kliniske symptomer på atopisk dermatit er under tilfredsstillende kontrol kan præparatet gives hver anden dag, som vedligeholdelsesdosis.

Dyrlægen bør, med regelmæssige mellemrum, foretage en klinisk vurdering og justere doseringshyppigheden efter den opnåede kliniske effekt.

I visse tilfælde, hvor de kliniske symptomer er under kontrol med dosering hver anden dag, kan dyrlægen beslutte at give præparatet hver 3. til 4. dag.

Anvendelse af supplerende behandling (med f.eks. medicinsk shampoo eller fedtsyrer) kan eventuelt overvejes før doseringsintervallet nedsættes.

Behandlingen kan standses når de kliniske symptomer er under kontrol. Ved tilbagevenden af kliniske symptomer bør behandlingen genoptages med daglig dosering, og i visse tilfælde kan gentagne behandlingsforløb være nødvendig.

Præparatet bør gives mindst 2 timer før eller efter fodring. Kapslen indgives direkte i hundens mund.

Bivirkninger

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr):

Mavetarmkanal-forstyrrelser (som opkastning, slimet fæces, blød fæces, diarré)1

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr):

Sløvhed2, Anorexi2,

Hyperaktivitet2

Gingival hyperplasi2,3,

Hudreaktioner (såsom vorteformede læsioner, pelsforandringer)2

Røde og hævede pinnae2,

Muskelsvaghed2, Muskelkramper2

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Diabetes mellitus4

1sædvanligvis milde og forbigående og kræver ikke seponering af behandlingen

2forsvinder sædvanligvis spontant, når behandlingen seponeres

3let til moderat

4Hovedsageligt hos West Highland White Terrier

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se ”Kontakt detaljer” i indlægssedlen.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 017725
EAN 7046260177253
PAKNINGER
Atopica vet. (7,5 - 36 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 30 stk
017725
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.