Stronghold (20 - 40 kg)

3 x 1 stk
Spot-on, opløsning
SN

Dyrearter

Hunde og katte

Indikationer

Katte og hunde:

  • Behandling og forebyggelse af loppeinfestationer forårsaget af Ctenocephalides spp i en måned efter en enkelt behandling. Dette er et resultat af produktets dræbende virkning på voksne lopper, larver og æg. Dette produkt dræber æg 3 uger efter behandling. På grund af reduktion af loppebestanden vil månedlig behandling af drægtige og diegivende dyr støtte forbyggelse mod loppeangreb hos hvalpekuld til de er 7 uger. Produktet kan indgå i behandling af loppeallergi, og på grund af dets ovicidale og larvicidale virkning kan det støtte kontrollen med eksisterende loppeangreb dyrets omgivelser.

  • Forebyggelse af hjerteorms betingede sygdomme forårsaget af Dirofilaria immitis i op til en måned efter behandling. Dyr, der er inficeret med voksne hjerteorm, kan uden risiko behandles med Stronghold. Imidlertid anbefales det, i overensstemmelse med god veterinær praksis, at alle dyr på 6 måneder og derover, og som lever i lande, hvor vektoren findes, bliver testet for infektion med voksne hjerteorm før behandling med Stronghold indledes. Det anbefales, at hunde undersøges regelmæssigt for infektion med voksne hjerteorm som en del af forebyggelsen mod hjerteorm, selv om Stronghold er blevet givet månedligt. Stronghold har ingen effekt over for voksne D. immitis.

  • Behandling mod øremider (Otodectes cynotis).

Kat:

  • Behandling af infestationer med bidende lus (Felicola subrostratus)
  • Behandling mod voksne rundorme (Toxocara cati)
  • Behandling mod voksne intestinale hageorm (Ancylostoma tubaeforme).

Hund:

  • Behandling af infestationer med bidende lus (Trichodectes canis)
  • Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei).
  • Behandling mod voksne stadier af intestinale rundorme (Toxocara canis).

Dosering og indgivelsesvej

Stronghold skal gives som en engangsdosis med mindst 6 mg selamectin/kg legemsvægt. Hvis der samtidig forekommer forskellige infestationer eller infektioner hos det samme dyr, skal der kun behandles med 6 mg selamectin/kg legemsvægt én gang. Længden af behandlingsperioden for de enkelte parasitter er angivet i skemaet nedenfor.

Behandling skal foretages som anført nedenfor:

Katte (kg)

Pipettefarve

mg
appliceret

Styrke (mg/ml)

Anvendt mængde
(tubens indhold i ml)

≤ 2,5

Rosa

15

60

0,25

2,6 - 7,5

Blå

45

60

0,75

7,6 – 10,0

Taupe

60

60

 

> 10

 

Pipetter kombineres

60

Passende kombination af pipetterne

 

Hunde (kg)

Pipettefarve

mg
appliceret

Styrke (mg/ml)

Anvendt mængde
(pipetteindhold i ml)

≤ 2,5

Rosa

15

60

0,25

2,6 - 5,0

Violet

30

120

0,25

5,1 - 10,0

Brun

60

120

0,5

10,1 - 20,0

Rød

120

120

1,0

20,1 - 40,0

Grøn

240

120

2,0

40,1 – 60,0

Blomme

360

120

3,0

> 60

 

Pipetter kombineres

60/120

Passende kombination af pipetterne


Behandling og forebyggelse af loppeinfestationer (katte og hunde)

Ved behandling med veterinærlægemidlet dræbes de voksne lopper på dyret, produktionen af levedygtige æg ophører og larver (kun fundet i omgivelserne) dræbes. Dermed stoppes loppernes reproduktion og deres livscyklus brydes og det kan støtte kontrollen med eksisterende loppeangreb i dyrets omgivelser.

For at forebygge mod lopper gives behandlingen med produktet en gang om måneden i hele loppesæsonen. Første behandling gives en måned før lopperne bliver aktive. Månedlige behandlinger af drægtige og diegivende dyr vil reducere antallet af lopper og dermed hjælpe med til forebyggelse af loppeangeb hos hvalpekuldet.

Hvis produktet anvendes som led i en behandling af loppeallergi, skal det gives en gang om måneden.

Forebyggelse mod hjerteorm (katte og hunde)

Dette veterinærlægemidlet kan anvendes hele året, eller i det mindste ikke senere end 1 måned efter, at dyret har været udsat for myg, og herefter en gang om måneden i hele myggesæsonen. Den sidste behandling gives inden for en måned efter myggesæsonen er slut. I tilfælde af at en behandling ikke er foretaget til tiden, behandles med produktet straks og de månedlige behandlinger genoptages for derved at minimere risikoen for udvikling af voksne hjerteorm. Hvis behandling med Stronghold erstatter en behandling med et andet præparat, skal første dosis af veterinærlægemidlet appliceres senest en måned efter den sidste behandling med det andet præparat.

Behandling mod spolorm (katte og hunde)

Der gives én behandling med veterinærlægemidlet.

Behandling mod bidende lus (katte og hunde)

Der gives én behandling med veterinærlægemidlet.

Behandling mod øremider (katte)

Der gives én behandling med veterinærlægemidlet.

Behandling mod øremider (hunde)

Der gives en enkelt behandling med én dosis. Løs snavs og hudskorper i den ydre øregang bør fjernes forsigtigt ved behandling. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan behøve en behandling til.

Behandling mod hageorm (katte)

Der gives én behandling med veterinærlægemidlet.

Behandling mod sarcoptesskab (hund)

For helt at eliminere sarcoptes miderne, bør der gives 2 behandlinger med veterinærlægemidlet med en måneds mellemrum.

Indgivelsesvej og anvendelse:

Spot-on opløsning.

Påføres huden i nakken foran skulderbladene.

Behandling:  
Tag Stronghold pipette ud af den beskyttende pakning. image
Hold pipetten lodret og pres hætten nedad for at punktere applikatorens segl. Fjern herefter hætten. image
For at få et frit hudområde skilles hårene i nakken foran skulderbladene. image
Sæt spidsen af Stronghold-pipetten på det frigjorte hudområde. Uden at massere tømmes pipetten helt på stedet ved at presse tuben sammen. Undgå at få Stronghold på fingrene. image

Bivirkninger

Brugen af veterinærlægemidlet har hos katte i sjældne tilfælde været forbundet med forbigående mildt hårtab på påførselsstedet. I meget sjældne tilfælde er der observeret en forbigående lokal irritation. Normalt vil nyt hår vokse frem og kløen ophøre af sig selv, men symptomatisk behandling kan under visse omstændigheder være nødvendig.

I sjældne tilfælde hos katte og hunde kan veterinærlægemidlet forårsage en midlertidig sammenklumpning af hårene på applikationsstedet eller/og eller udfældning af hvidt pulver. Dette er normalt og vil typisk forsvinde igen i løbet af 24 timer efter behandlingen, uden at det påvirker sikkerheden eller effekt.

Som for andre makrocykliske laktoner er der meget sjælden set reversible neurologiske symptomer, inklusive anfald, efter anvendelse af veterinærlægemidlet hos hunde og katte.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 187399
EAN 7046261873994
PAKNINGER
Stronghold (20 - 40 kg)
Zoetis
3 x 1 stk
187399

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Stronghold (20 - 40 kg)

240 mg/pipette Spot-on, opløsning
3 x 1 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.