Onsior (5 - 10 kg)

1 x 7 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til behandling af smerter og inflammation forbundet med kronisk osteoarthritis hos hunde. Til behandling af smerter og inflammation forbundet med bløddelskirurgi hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Bør ikke indgives sammen med foder, da kliniske studier viser bedre effekt af robenacoxib ved osteoarthritis, hvis det administreres uden foder eller mindst 30 minutter før eller efter et måltid. Onsior tabletter er tilsat smag og indtages frivilligt af de fleste hunde. Tabletterne bør ikke deles eller knuses.

Osteoarthritis: Den anbefalede dosis af robenacoxib er 1 mg/kg legemsvægt med et interval på 1-2 mg/kg. Indgives 1 gang dagligt på samme tid hver dag i henhold til nedenstående tabel.

Antal tabletter ud fra styrke og legemsvægt ved osteoarthritis

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter ud fra styrke

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

2,5 til < 5

1 tablet

     

5 til < 10

 

1 tablet

   

10 til < 20

   

1 tablet

 

20 til < 40

     

1 tablet

40 til 80

     

2 tabletter

Der ses normalt et klinisk respons inden for en uge. Behandling bør stoppes efter 10 dage, hvis en klinisk forbedring ikke er tydelig.

Ved langtidsbehandling kan dosis af Onsior, når først et klinisk respons er observeret, nedsættes til den lavest effektive individuelle dosis, der afspejler, at graden af smerte og inflammation associeret med kronisk osteoarthritis kan variere over tid. Regelmæssig monitorering bør udføres af dyrlægen.

Bløddelskirurgi: Den anbefalede dosis af robenacoxib er 2 mg/kg legemsvægt med et interval på 2-4 mg/kg. Indgives som én enkelt oral behandling inden bløddelskirurgi.

Tabletten/tabletterne skal administreres uden foder mindst 30 minutter inden kirurgi. Efter kirurgi kan én daglig administration fortsættes i op til to dage.

Antal tabletter ud fra styrke og legemsvægt ved bløddelskirurgi

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter ud fra styrke

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

2,5

1 tablet

     

>2,5 til <5

 

1 tablet

   

5 til <10

   

1 tablet

 

10 til <20

     

1 tablet

20 til <40

     

2 tabletter

40 til <60

     

3 tabletter

60 til <80

     

4 tabletter

Skiftevis brug af Onsior tabletter og Onsior injektionsvæske, opløsning er blevet testet i et sikkerhedsstudie med dyr fra målgruppen og viste sig at være veltolereret af hunde.

Til hunde kan Onsior injektionsvæske, opløsning eller tabletter bruges skiftevis i henhold til indikationerne og brugsanvisningen, der er godkendt for hver lægemiddelform. Behandlingen bør ikke overskride én dosis (enten tablet eller injektion) pr. dag. Bemærk, at den anbefalede dosis kan være forskellig for de to formuleringer.

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger var meget almindeligt rapporteret, men de fleste tilfælde var milde, og bedring indtrådte uden behandling. Opkastning og blød fæces var meget almindeligt, nedsat appetit og diarré var almindeligt, og blod i fæces var ikke almindeligt.

Der blev ikke observeret nogen stigning i aktiviteten af leverenzymer hos hunde behandlet i op til 2 uger. Dog var stigninger i aktiviteten af leverenzymer almindelig ved behandling over længere tid. I de fleste tilfælde var der ingen kliniske tegn, og aktiviteten af leverenzymer blev enten stabiliseret eller faldt ved fortsat behandling. Stigninger i aktiviteten af leverenzymer forbundet med kliniske tegn på anoreksi, apati eller opkastning var ikke almindeligt. I meget sjældne tilfælde kan letargi observeres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

-. Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 398397
EAN 7046263983974
PAKNINGER
Onsior (5 - 10 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 7 stk
398397
Onsior (5 - 10 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 28 stk
511677
Onsior (5 - 10 kg)
2care4
1 x 28 stk
402613
Onsior (5 - 10 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 70 stk
040324

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Onsior (5 - 10 kg)

10 mg Tablet
1 x 7 stk, 1 x 28 stk, 1 x 70 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.