Reconcile (32 - 64 kg)

1 x 30 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Som en hjælp i behandlingen af separationsrelaterede lidelser hos hunde, der er manifesteret ved destruktion og upassende adfærd (vokalisation og upassende defækation og/eller urinering) og kun i kombination med modifikationsteknikker for adfærd.

Dosering og indgivelsesvej

Reconcile bør gives peroralt med en én gang daglig dosis på 1 til 2 mg/kg legemsvægt i henhold til doseringsskemaet nedenfor:

Legemsvægt (kg)

Tabletstyrke (mg)

Antal tabletter pr. dag

4- 8

Reconcile 8 mg tablet

1

>8-16

Reconcile 16 mg tablet

1

>16-32

Reconcile 32 mg tablet

1

>32-64

Reconcile 64 mg tablet

1

Der forventes klinisk forbedring med produktet inden for 1 til 2 uger. Hvis der ikke ses forbedring inden for 4 uger, bør behandlingen af tilfældet re-evalueres. Kliniske undersøgelser har vist, at et gavnligt respons er blevet påvist ved op til 8 ugers behandling med fluoxetin.

Reconciletabletter kan gives med eller uden foder. Tabletterne er tilsat smagsstof, og de fleste hunde vil indtage tabletten, når den tilbydes af ejeren.

Hvis en dosis springes over, bør den næste planlagte dosis gives som ordineret. Ved afslutningen af behandlingen er det ikke nødvendigt at gradvist nedsætte eller reducere doseringer, grundet dette veterinærlægemiddels lange halveringstid.

Bivirkninger

For at minimere risikoen for bivirkninger bør den anbefalede dosis ikke overskrides.

- Nedsat appetit (inklusive anoreksi); apati (meget almindelige).

- Urinvejslidelser (cystit, urininkontinens, urinretention, stranguri); tegn i centralnervesystemet (inkoordination, desorientering) (almindelige).

- Vægttab/konditionstab; mydriasis (ikke almindelige).

- Stønnen, krampeanfald, opkastning (sjældne).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

A - Receptpligtigt, en udlevering
Hund
Produktidentifikation - 509188
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 509188
EAN 7046265091882
PAKNINGER
Reconcile (32 - 64 kg)
Salfarm Danmark A/S
1 x 30 stk
509188
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.