Credelio (22 - 45 kg)

1 x 3 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til behandling af loppe- og flåtangreb hos hunde.

Veterinærlægemidlet virker øjeblikkeligt dræbende og har en langtidsvirkning på 1 måned på lopper (Ctenocephalides felis og C. canis) og flåter (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus og Dermacentor reticulatus).

Lopper og flåter skal sætte sig på værten og begynde at indtage blod for at blive eksponeret for det aktive stof.

Veterinærlægemidlet kan indgå i en behandlingsstrategi til kontrol af loppeallergi-dermatitis (Flea Allergy Dermatitis - FAD).

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Veterinærlægemidlet skal administreres i henhold til nedenstående tabel for at sikre en dosering på 20-43 mg lotilaner/kg kropsvægt.

Hundens kropsvægt (kg)

Styrke og antal tabletter, der skal administreres

Credelio 56 mg

Credelio 112 mg

Credelio 225 mg

Credelio 450 mg

Credelio 900 mg

1,3–2,5

1

       

>2,5–5,5

 

1

     

>5,5–11,0

   

1

   

>11,0–22,0

     

1

 

>22,0–45,0

       

1

>45

Passende kombination af tabletter

Brug en passende kombination af de tilgængelige styrker for at opnå den anbefalede dosis på 20-43 mg/kg.

Credelio er en velsmagende tyggetablet tilsat smagsstof. Indgiv tyggetabletten/-tabletterne én gang om måneden sammen med eller efter foderet.

Bivirkninger

Baseret på sikkerhedserfaring efter markedsføring, er lette og forbigående gastrointestinale bivirkninger (opkastning, diarré, anorexi) og sløvhed rapporteret meget sjældent. Disse tegn forsvinder normalt af sig selv uden behandling.

Neurologiske lidelser såsom rystelser, ataxi eller kramper kan forekomme i meget sjældne tilfælde. I de fleste tilfælde er disse tegn forbigående.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 596825
EAN 7046265968252
PAKNINGER
Credelio (22 - 45 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 3 stk
596825

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Credelio (22 - 45 kg)

900 mg Tyggetablet
1 x 3 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.