Daxocox

1 x 4 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Behandling af smerter og inflammation i forbindelse med osteoartritis (eller degenerativ ledsygdom) hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Doseringsintervallet er EN GANG OM UGEN.

Første dosis: 8 mg enflicoxib pr. kg. kropsvægt.

Vedligeholdelsesdosis: Gentag behandlingen hver 7. dag med en dosis på 4 mg enflicoxib pr. kg.

kropsvægt.

Veterinærlægemidlet bør gives umiddelbart før eller sammen med hundens foder. Dyrets kropsvægt bør bestemmes så nøjagtigt som muligt for at sikre administration af den korrekte dosis.

 

 

 

Antal tabletter, der skal gives

 

FØRSTE DOSIS
8 mg/kg

VEDLIGEHOLDELSESDOSIS
4 mg/kg

Kropsvægt (kg)
/tablet-størrelse
(mg)

15 mg

30 mg 

45 mg

70 mg

100 mg

15 mg

30 mg

45 mg

75 mg

100 mg 

3 – 4,9

2

 

1

 

5 – 7,5

 

2

   

1

 

7.6 – 11,2

 

2

   

1

 

11,3 - 15

 

4

   

2

 

15,1 – 17,5

 

2

   

1

 

17,6 - 25

 

2

 

1

25,1 - 35

 

4

   

2

 

35,1 - 50

 

4

 

2

50,1 - 75

 

6

 

3

Bivirkninger

Opkastning, blød afføring og/eller diarré er rapporteret med hyppigheden ”almindelig” under de kliniske studier, men i de fleste tilfælde kom dyrene sig uden behandling.

Apati, nedsat ædelyst eller blodig diarré er rapporteret med hyppigheden ”ikke almindelig”. Ulcerationer i mave eller tarm er rapporteret med hyppigheden ”ikke almindelig”.

Forhøjede niveauer af urinstof i blodet og kolesterol i serum blev observeret hos raske unge hunde ved den anbefalede dosis i et sikkerhedsstudie foretaget i laboratorium.

I tilfælde af bivirkninger skal behandlingen med veterinærlægemidlet stoppes og der skal gives general understøttende behandling, som ved klinisk overdosering med NSAIDs, indtil symptomerne er helt forsvundet. Der bør lægges særlig vægt på at opretholde kredsløbsfunktionen.

Midler, der beskytter mave og tarm, samt parenteral væskebehandling, kan, alt efter hvad der er relevant, være påkrævet til dyr, der viser gastrointestinale eller renale bivirkninger.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Videre produktinformation

Hund
Produktidentifikation - 471170
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 471170
EAN 7046264711705
PAKNINGER
Daxocox
Virbac Danmark
1 x 4 stk
471170
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.