Cerenia

1 x 4 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund

Indikationer

• Til forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi.

• Til forebyggelse af opkastning forårsaget af transportsyge.

• Til forebyggelse og behandling af opkastning i forbindelse med behandling med Cereniainjektionsvæske, opløsning og i kombination med anden støttebehandling.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Mod transportsyge anbefales at give et let måltid eller en godbid før dosering. Lang faste inden administrationen bør undgås. Cerenia-tabletter bør ikke gives ”indpakket” i foder, da dette kan forsinke opløsningen af tabletten og dermed tablettens virkning.

Hunden bør observeres omhyggeligt efter indgivelsen for at sikre, at hver tablet er slugt.

Til forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi og til behandling og forebyggelse af opkastning (undtagen transportsyge) (kun til hunde, der er 8 uger eller ældre).

For at behandle eller forebygge opkastning gives Cerenia tabletter en gang dagligt med en dosis på 2 mg pr. kg. legemsvægt med det antal tabletter, som er angivet i nedenstående tabel. Tabletterne kan deles via delekærven på tabletten.

For at forebygge opkastning bør tabletten gives mere end 1 time på forhånd. Varigheden af effekten er omkring 24 timer. Derfor kan tabletten gives aftenen før behandling med et middel, der kan fremkalde opkastning (f.eks. kemoterapi).

Cerenia kan bruges til at behandle opkastning enten som tabletter eller som injektionsvæske, opløsning givet én gang dagligt. Cerenia injektionsvæske, opløsning kan gives i op til 5 dage og Cerenia tabletter i op til 14 dage.

Til forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi

Behandling og forebyggelse af opkastning (undtagen transportsyge)

Hundens vægt (kg)

Antal tabletter

16 mg

24 mg

60 mg

3,0–4,0*

½

   

4,1–8,0

1

   

8,1–12,0

 

1

 

12,1–24,0

 

2

 

24,1–30,0

   

1

30,1–60,0

   

2

* Til hunde under 3 kg kan præcis dosering ikke opnås.

Til forebyggelse af opkastning forårsaget af transportsyge (kun til hunde, der er 16 uger eller ældre).

For at forebygge opkastning forårsaget af transportsyge gives Cerenia-tabletter en gang dagligt med en dosis på 8 mg maropitant pr. kg. legemsvægt med det antal tabletter, som er angivet i nedenstående tabel. Tabletterne kan deles via delekærven på tabletten.

Tabletterne bør gives mindst en time før rejsens påbegyndelse. Den antiemetiske effekt varer i mindst 12 timer, hvilket muliggør administration aftenen før en tidlig afrejse. Behandlingen kan gentages i højst 2 på hinanden følgende dage.

Forebyggelse af transportsyge

Hundens vægt (kg)

Antal tabletter

16 mg

24 mg

60 mg

160 mg

1,0-1,5

 

½

   

1,6–2,0

1

 

   

2,1–3,0

 

1

   

3,1–4,0

2

 

   

4,1–6,0

 

2

   

6,1–7,5

   

1

 

7,6–10,0

   

 

½

10,1–15,0

   

2

 

15,1–20,0

     

1

20,1–30,0

     

30,1–40,0

     

2

40,1–60,0

     

3

Da den farmakokinetiske variation er stor og maropitant akkumuleres i kroppen efter en daglig, gentagent dosis, kan lavere dosis end den anbefalede være tilstrækkelig hos nogle hunde, når dosis skal gentages.

Bivirkninger

Efter administration af en dosis på 8 mg/kg sås af og til tilfælde af opkastning inden rejsens begyndelse, som regel inden for to timer efter dosering.

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret sløvhed baseret på sikkerhedsdata efter markedsføring.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 530483
EAN 7046265304838
PAKNINGER
Cerenia
Zoetis
1 x 4 stk
530483
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.