Cerenia

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hund og kat

Indikationer

Hunde:

• Til behandling og forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi.

• Til forebyggelse af opkastning, undtagen opkastning forårsaget af transportsyge.

• Til behandling af opkastning i kombination med anden støtteterapi.

• Til forebyggelse af perioperativ kvalme og opkastning samt forbedring af rekonvalescens efter universel anæstesi efter anvendelse af µ-opiatreceptoragonisten morphin.

Katte:

• Til forebyggelse af opkastning og reduktion af kvalme, undtagen opkastning forårsaget af transportsyge.

• Til behandling af opkastning i kombination med anden støtteterapi.

Dosering og indgivelsesvej

Til subkutan eller intravenøs injektion hos hunde og katte.

Cerenia injektionsvæske, opløsning skal injiceres subkutant, en gang dagligt med en dosis på 1 mg/kg legemsvægt (1 ml/10 kg legemsvægt) i op til 5 på hinanden følgende dage. Ved intravenøs anvendelse Cerenia bør gives som en enkelt bolus uden at blande produktet med andre væsker.

Hos hunde kan Cerenia bruges til at behandle eller forebygge opkastning, enten som tabletter eller som injektionsvæske, opløsning givet én gang dagligt. Cerenia injektionsvæske, opløsning kan gives i op til 5 dage og Cerenia tabletter i op til 14 dage.

For at forebygge opkastning bør Cerenia injektionsvæske, opløsning gives mere end 1 time på forhånd. Varigheden af effekten er omkring 24 timer og derfor kan behandlingen gives aftenen før behandling med et middel, der kan give opkastning, f.eks. kemoterapi.

Da den farmakokinetiske variation er stor og maropitant akkumuleres i kroppen efter en gentagelse af en daglig dosis, kan lavere dosis end den anbefalede være tilstrækkelig hos nogle hunde, når dosis skal gentages.

Bivirkninger

Smerte på injektionsstedet kan forekomme under subkutan injektion. Det er meget almindeligt at der hos katte observeres moderat til alvorligt respons over for injektion (hos cirka en tredjedel af kattene).

Anafylaktiske reaktioner (allergisk ødem, urticaria, erytem, kollaps, dyspnø, blege slimhinder) forekomme i meget sjældne tilfælde.

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret sløvhed baseret på sikkerhedsdata efter markedsføring.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 565685
EAN 7046265656852
PAKNINGER
Cerenia
Zoetis
1 x 20 ml
565685

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Cerenia

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Cerenia

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Cerenia

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.