Chanhold (5 - 10 kg)

3 x 1 dosis
Spot-on, opløsning
SN

Dyrearter

Hunde og katte.

Indikationer

Katte og hunde:

Behandling og forebyggelse af loppeinfestationer forårsaget af Ctenocephalides spp i en måned efter en enkelt behandling. Dette er et resultat af produktets dræbende virkning på voksne lopper, larver og æg. Dette produkt dræber æg 3 uger efter behandling. På grund af reduktion af loppebestanden vil månedlig behandling af drægtige og diegivende dyr støtte forbyggelse mod loppeangreb hos kuld til de er 7 uger. Produktet kan indgå i behandling af loppeallergi, og på grund af dets ovicidale og larvicidale virkning kan det støtte kontrollen af loppestadier i dyrets omgivelser.

Forebyggelse af hjerteorms betingede sygdomme forårsaget af Dirofilaria ved månedlig behandling.

Dyr, der er inficeret med voksne hjerteorm, kan uden risiko behandles med produktet. Imidlertid anbefales det, i overensstemmelse med god veterinær praksis, at alle dyr på 6 måneder og derover, og som lever i lande, hvor vektoren findes, bliver testet for infektion med voksne hjerteorm før behandling med produktet indledes. Det anbefales, at hunde undersøges regelmæssigt for infektion med voksne hjerteorm som en del af forebyggelsen mod hjerteorm, selv om produktet er blevet givet månedligt. Dette produkt har ingen effekt over for voksne D. immitis.

Behandling mod øremider (Otodectes cynotis).

Katte:

• Behandling af infestationer med bidende lus (Felicola subrostratus)

• Behandling mod voksne rundorme (Toxocara cati)

• Behandling mod voksne intestinale hageorm (Ancylostoma tubaeforme).

Hunde:

• Behandling af infestationer med bidende lus (Trichodectes canis)

• Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei).

• Behandling mod voksne stadier af intestinale rundorme (Toxocara canis).

Dosering og indgivelsesvej

Produktet skal gives som en engangsdosis med mindst 6 mg selamectin/kg legemsvægt. Hvis der samtidig forekommer forskellige infestationer eller infektioner hos det samme dyr, skal der kun behandles med 6 mg selamectin/kg legemsvægt én gang. Længden af behandlingsperioden for de enkelte parasitter er angivet i skemaet nedenfor.

Behandling skal foretages som anført nedenfor:

Katte (kg)

Produkt

mg

appliceret

Styrke (mg/ml)

pipettens indhold i ml

≤ 2,5

1 pipette af Chanhold 15 mg til katte og hunde ≤2,5 kg

15

60

0,25

2,6 - 7,5

1 pipette af Chanhold 45 mg til katte

2,6-7.5 kg

45

60

0,75

7,6 – 10,0

1 pipette af Chanhold 60 mg til katte

7.6-10.0 kg

60

60

1,0

> 10

 

Pipetter kombineres

60

Passende kombination af pipetterne

 

Hunde

(kg)

Produkt

mg

appliceret

Styrke (mg/ml)

pipettens indhold i ml

≤ 2,5

1 pipette af Chanhold 15 mg til katte og hunde ≤ 2,5 kg

15

60

0,25

2,6 - 5,0

1 pipette af Chanhold 30 mg til hunde

2.6-5.0 kg

30

120

0,25

5,1- 10,0

1 pipette af Chanhold 60 mg til hunde

5.1-10.0 kg

60

120

0,5

10,1 - 20,0

1 pipette af Chanhold 120 mg til hunde 10.1-20.0 kg

120

120

1,0

20,1 - 40,0

1 pipette af Chanhold 240 mg til hunde 20.1-40.0 kg

240

120

2,0

40,1 – 60,0

1 pipette af Chanhold 360 mg til hunde 40.1-60.0 kg

360

120

3,0

> 60

 

Pipetter kombineres

60/120

Passende kombination af pipetterne

 

Behandling og forebyggelse af loppeinfestationer (katte og hunde) 

Ved behandling med veterinærlægemidlet dræbes de voksne lopper på dyret, produktionen af levedygtige æg ophører og larver (kun fundet i omgivelserne) dræbes. Dermed stoppes loppernes reproduktion og deres livscyklus brydes og det kan støtte kontrollen med eksisterende loppeangreb i dyrets omgivelser.

For at forebygge mod lopper gives behandlingen med produktet en gang om måneden i hele loppesæsonen. Første behandling gives en måned før lopperne bliver aktive. Månedlige behandlinger af drægtige og diegivende dyr vil reducere antallet af lopper og dermed hjælpe med til forebyggelse af loppeangeb hos kuldet op til 7 ugers alderen.

Hvis produktet anvendes som led i en behandling af loppeallergi, skal det gives en gang om måneden.

Forebyggelse mod hjerteorm (katte og hunde)

Dette veterinærlægemidlet kan anvendes hele året, eller i det mindste ikke senere end 1 måned efter, at dyret har været udsat for myg, og herefter en gang om måneden i hele myggesæsonen. Den sidste behandling gives inden for en måned efter myggesæsonen er slut. I tilfælde af at en behandling ikke er foretaget til tiden, behandles med produktet straks og de månedlige behandlinger genoptages for derved at minimere risikoen for udvikling af voksne hjerteorm. Hvis behandling med Chanhold erstatter en behandling med et andet præparat, skal første dosis af veterinærlægemidlet appliceres senest en måned efter den sidste behandling med det andet præparat.

Behandling mod spolorm (katte og hunde)

Der gives én behandling med veterinærlægemidlet.

Behandling mod bidende lus (katte og hunde)

Der gives én behandling med veterinærlægemidlet.

Behandling mod øremider (katte)

Der gives én behandling med veterinærlægemidlet.

Behandling mod øremider (hunde)

Der gives en enkelt behandling med én dosis. Løs snavs og hudskorper i den ydre øregang bør fjernes forsigtigt ved behandling. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan behøve en behandling til.

Behandling mod hageorm (katte)

Der gives én behandling med veterinærlægemidlet.

Behandling mod sarcoptesskab (hunde)

For helt at eliminere sarcoptes miderne, bør der gives 2 behandlinger med veterinærlægemidlet med en måneds mellemrum.

Indgivelsesmåde

Tag pipetten ud af den beskyttende pakning.

Hold pipetten opret. Tryk på den smalle del af pipetten for at sikre, at indholdet forbliver i pipettens cylinder. Knæk spidsen tilbage.

Del dyrets pels i nakken foran skulderbladene, indtil huden er synlig. Placer pipettens spids på huden og klem pipetten flere gange for at tømme indholdet helt og direkte på huden på ét sted

Påføres huden i nakken foran skulderbladene.

Undgå at få produkten på fingrene.Bivirkninger

Brugen af veterinærlægemidlet har hos katte i sjældne tilfælde været forbundet med forbigående mildt hårtab på påførselsstedet. I meget sjældne tilfælde er der observeret en forbigående lokal irritation. Normalt vil nyt hår vokse frem og kløen ophøre af sig selv, men symptomatisk behandling kan under visse omstændigheder være nødvendig.

Kortvarige perioder med forøget salivation kan i sjældne tilfælde ses hos katte, der i længere tid har slikket på applikationsstedet.

I sjældne tilfælde hos katte og hunde kan veterinærlægemidlet forårsage en midlertidig sammenklumpning af hårene på applikationsstedet eller/og eller udfældning af hvidt pulver. Dette er normalt og vil typisk forsvinde igen i løbet af 24 timer efter behandlingen, uden at det påvirker sikkerheden eller effekt.

Som for andre makrocykliske laktoner er der meget sjælden set reversible neurologiske symptomer, inklusive anfald, efter anvendelse af veterinærlægemidlet hos hunde og katte.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 033327
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 033327
EAN 7046260333277
PAKNINGER
Chanhold (5 - 10 kg)
Orion Pharma Animal Health
3 x 1 dosis
033327

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Chanhold (5 - 10 kg)

60 mg/pipette Spot-on, opløsning
3 x 1 dosis
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.