Stronghold Plus (2,5 - 5 kg)

3 x 1 stk
Spot-on, opløsning
SN

Dyrearter

Katte.

Indikationer

Til katte, der er angrebet af, eller som risikerer blandet infestation med flåter og lopper, lus, mider, gastroentistinale nematoder eller hjerteorm. Veterinærlægemidlet er udelukkende indikeret til samtidig brug mod tæger og en eller flere af øvrige ovennævnte parasitter.

Ektoparasitter:

-  Til behandling og forebyggelse af loppeinfestationer (Ctenocephalides spp.).

Veterinærlægemidlet virker øjeblikkeligt og vedvarende. Midlet dræber lopper og forebygger nye angreb i 5 uger. Produktet dræber voksne lopper, før de lægger æg, i 5 uger. På grund af dets ovicidale og larvicidale virkning kan veterinærlægemidlet være med til at behandle eksisterende loppeinfestationer i dyrets omgivelser.

- Produktet kan indgå i en behandlingsstrategi til kontrol af loppeallergi-dermatitis (Flea Allergy Dermatitis - FAD).

- Behandling af tægeinfestationer. Veterinærlægemidlet bekæmper øjeblikkeligt og vedvarende i 5 uger Ixodes ricinus og Ixodes hexagonus, 4 uger Dermacentor reticulatus og Rhipicephalus sanguineus.

- Behandling af øremider (Otodectes cynotis).

- Behandling af infestationer med bidende lus (Felicola subrostratus).

Flåter skal sætte sig på værten og begynde at æde for at blive udsat for sarolaner.

Nematoder:

- Behandling af voksne spolorme (Toxocara cati) og voksne hageorme (Ancylostoma tubaeforme).

- Forebyggelse af hjerteorm forårsaget af Dirofilaria immitis ved månedlig administration.

Dosering og indgivelsesvej

Spot-on anvendelse.

Stronghold Plus skal administreres som en enkelt spot-on (topisk) applikation i henhold til nedenstående oversigt (svarende til minimum 6 mg/kg selamectin and 1 mg/kg sarolaner).

Kattens kropsvægt

(kg)

Pipettens indehold

(ml)

Styrke og antal administrerede pipetter

Stronghold Plus
15 mg/2,5 mg
(gul hætte)

Stronghold Plus
30 mg/5 mg
(orange hætte)

Stronghold Plus
60 mg/10 mg
(green hætte)

≤2,5

0,25

1

   

>2,5–5

0,5

 

1

 

>5–10

1

   

1

>10

Passende kombination af pipetter

 

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej
Påføres lokalt på huden i nakken foran skulderbladene. Pipetten tages ud af den beskyttende pakning umiddelbart før administration.

Hold pipetten lodret, og pres hætten nedad for at punktere applikatorens segl. Tag derefter hætten af.

 Skil hårene i nakken foran skulderbladene for at få et frit hudområde. Sæt spidsen af pipetten direkte på huden, uden at massere.


Pres pipetten helt sammen 3-4 gange for at tømme indholdet ud samme sted. Undgå at få produktet på fingrene.

image

Der kan forekomme midlertidige kosmetiske virkninger på applikationsstedet. Håret kan f.eks. klumpe sig sammen, stritte, blive fedtet, eller der kan forekomme tørre hvide aflejringer. Dette løses normalt af sig selv de første 24 timer efter applikationen. Disse virkninger har dog ingen betydning for sikkerhed eller virkningen af veterinærlægemidlet.


Behandling:

Lopper og flåter

For at opnå optimal kontrol over flåt- og loppeangrebet skal veterinærlægemidlet administreres månedligt, og behandlingen bør fortsætte gennem hele loppe- og/eller flåtsæsonen ud fra lokale epidemiologiske forhold.

Ved behandling med produktet dræbes de voksne lopper på dyret i løbet af 24 timer, produktionen af levedygtige æg ophører, og larver (kun fundet i omgivelserne) dræbes. Dette stopper loppeproduktionen, bryder loppernes livscyklus og kan være med til at behandle eksisterende loppeinfestationer i dyrets omgivelser.

Forebyggelse mod hjerteorm

Dette præparat kan anvendes hele året eller højst 1 måned efter, at dyret har været udsat for myg første gang, og herefter til myggesæsonen er slut. Den sidste dosis skal gives inden for 1 måned efter, dyret sidst blev udsat for myg. I tilfælde af en dosis er glemt, og intervallet på 1 måned mellem behandlingerne overskrides, behandles straks med præparatet, og de månedlige behandlinger genoptages for derved at minimere risikoen for udvikling af voksne hjerteorm. Hvis behandling med et veterinærlægemiddel erstatter en behandling med et andet præparat til forebyggelse af hjerteorm, skal første dosis af præparatet gives senest 1 måned efter den sidste behandling med det tidligere veterinærlægemiddel.

Behandling mod infektioner med spolorm og hageorm

Der gives én behandling med præparatet. Behovet for og hyppigheden af gentagen behandling skal være i overensstemmelse med den ordinerende dyrlæges råd og vejledning.

Behandling af bidende lus

Der gives én behandling med præparatet.

Behandling af øremider

Der gives én behandling med præparatet. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen for at vurdere om en yderligere behandling er nødvendig.

Bivirkninger

Brugen af veterinærlægemidlet kan medføre forbigående svag pruritus på applikationsstedet. Svagt til moderat alopeci på applikationsstedet, erytem og savlen har været observeret i ualmindelige tilfælde. Neurologiske tegn (kramper, ataksi) og gastrointestinale tegn (emesis, diarré) er meget sjældent rapporteret baseret på sikkerhedserfaring efter markedsføring. I de fleste tilfælde er disse tegn forbigående.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 170087
EAN 7046261700870
PAKNINGER
Stronghold Plus (2,5 - 5 kg)
Zoetis
3 x 1 stk
170087
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.