Galliprant (6,8 - 13,6 kg)

1 x 30 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til behandling af smerter forbundet med mild til moderat osteoarthritis hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Administrér dette veterinærlægemiddel på en tom mave (f.eks. om morgenen) og mindst én time før det næste måltid én gang dagligt med en måldosis på 2 mg pr. kg legemsvægt.

Varigheden af behandlingen vil afhænge af responset på behandling. Da feltstudier var begrænset til 28 dage, bør langtidsbehandling overvejes nøje, og dyrlægen bør foretage regelmæssig overvågning. Da kliniske tegn på osteoarthritis hos hunde er tiltagende-og-aftagende i styrke, kan lejlighedsvis behandling være gavnlig til visse hunde.

Følgende antal af tabletter skal gives en gang dagligt:

Legemsvægt (kg)

20 mg tablet

60 mg tablet

100 mg tablet

Dosisinterval (mg/kg legemsvægt)

3,6-6,8

0,5

   

1,5-2,7

6,9-13,6

1

   

1,5-2,9

13,7-20,4

 

0,5

 

1,5-2,2

20,5-34,0

 

1

 

1,8-2,9

34,1-68,0

   

1

1.5-2.9

68,1-100,0

   

2

2,0-2,9

Bivirkninger

Opkastning var meget almindeligt forekommende i kliniske studier. Blød formet afføring, diarré og manglende appetit var almindeligt forekommende i kliniske studier. Disse tegn var sædvanligvis forbigående.

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret forhøjede leverenzymer, forhøjet blodurinstofnitrogen (BUN), forhøjet kreatinin, hæmatemese og hæmoragisk diarré efter markedsføring.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 581282
EAN 7046265812821
PAKNINGER
Galliprant (6,8 - 13,6 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 30 stk
581282
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.