Librela (30 - 40 kg)

1 x 2 stk
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til lindring af smerter forbundet med osteoarthritis hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.


Doserings- og behandlingsskema:

Den anbefalede dosis er 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt, en gang om måneden.


Hunde, der vejer < 5,0 kg:

Træk 0,1 ml/kg op fra et enkelt 5 mg/ml hætteglas ved brug af aseptisk teknik og administrér subkutant.

Til hunde, der vejer mellem 5 og 60 kg, administreres hele indholdet af hætteglasset (1 ml) i henhold til nedenstående tabel:

 

LIBRELA styrke (mg), der skal administreres

Hundens legemsvægt (kg)

5

10

15

20

30

5,0-10,0

1 hætteglas

       

10,1-20,0

 

1 hætteglas

     

20,1-30,0

   

1 hætteglas

   

30,1-40,0

     

1 hætteglas

 

40,1-60,0

       

1 hætteglas

60,1-80,0

     

2 hætteglas

 

80,1-100,0

     

1 hætteglas

1 hætteglas

100,1-120,00

       

2 hætteglas


Til hunde, der vejer over 60 kg, skal der anvendes mere end ét hætteglas for at administrere en enkeltdosis. I sådanne tilfælde skal indholdet af hvert af de påkrævede hætteglas trækkes op i den samme sprøjte og administreres som en enkelt subkutan injektion (2 ml).

Bivirkninger

Lette reaktioner på administrationsstedet (f.eks. hævelse og varme) kan observeres med hyppigheden

”ikke almindelig”.

Overfølsomhedsreaktioner er blevet rapporteret meget sjældent. I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner, bør en korrekt symptomatisk behandling administreres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 571647
EAN 7046265716471
PAKNINGER
Librela (30 - 40 kg)
Zoetis
1 x 2 stk
571647
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.