Nobivac DP Plus

5 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hunde (hvalpe).

Indikationer

Aktiv immunisering af hundehvalpe fra 4 ugers alderen for at begrænse de kliniske symptomer på og dødelighed af hundesygevirusinfektion og hundens parvovirusinfektion, og for at begrænse virusudskillelse ved infektion med hundesygevirus og hundens parainfluenzavirus.

Indtræden af immunitet:

For hundesygevirus: 7 dage.

 

For hundens parvovirus: 3 dage.

Varighed af immunitet:

8 uger.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutant brug.

1 dosis (1 ml) gives til hvalpe fra 4 ugers alderen.

Rekonstituer hætteglasset indeholdende lyofilisatet med den medfølgende solvens.

Sørg for at lyofilisatet er fuldstændig rekonstitueret inden brug.

Brug hele indholdet af hætteglasset.

Rekonstitureret vaccine: Lyserød til pinkfarvet suspension.

Bivirkninger

I den første uge efter vaccination er det meget almindeligt at se en mindre, ikke-smertende hævelse (højst 1 cm i diameter) på injektionsstedet. Hævelsen vil falde fuldstændig inden for få dage. I sjældne tilfælde ses nedsat aktivitet inden for 4 timer efter vaccination.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 190693
EAN 7046261906937
PAKNINGER
Nobivac DP Plus
MSD Animal Health
5 x 1 dosis
190693
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.