Nobivac Ducat vet.

1 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kat

Indikationer

Aktiv immunisering af katte for at reducere kliniske tegn forårsaget af infektion med felint rhinotracheitisvirus (FVR), (Felid herpesvirus 1) og felint calicivirus (FCV).

Indtræden af immunitet: 4 uger. Varighed af immunitet: 1 år.

Dosering og indgivelsesvej

Lad den sterile solvens opnå stuetemperatur. 1 ml solvens anvendes aseptisk til rekonstitution af den lyofiliserede vaccine. Ryst grundigt efter tilsætning af solvens. Der bør gives 1 ml rekonstitueret vaccine ved subkutan injektion.

Visuelt udseende af det rekonstituerede produkt: Svagt lyserød eller pinkfarvet suspension.

Vaccinationsplan:

Basisvaccination:

Til katte fra 8 ugers alderen bør der gives to vaccinationer med et interval på 3-4 uger.

Revaccination: Én gang årligt.

Ved basisvaccinationens anden vaccination (ved 12 ugers alderen) kan vaccinen i Nobivacserien, der indeholder rabiesantigen, stamme Pasteur RIV, anvendes til at opløse denne vaccine (hvor dette lægemiddel og den samtidige anvendelse heraf er godkendt).

Bivirkninger

Katte:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet.1

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

Forhøjet temperatur.2

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Overfølsomhedsreaktioner (fx kløe, åndenød, opkast, diarré og kollaps inklusive anafylaksi).3

Sløvhed.4

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Smerter på injektionsstedet.4

Febrilt limping-syndrom reaktioner i killinger.5

1 Lokal hævelse (≤ 5 mm), nogle gange smertefuld, kan forekomme på injektionsstedet en dag efter vaccination.

2 Forhøjet legemstemperatur (op til 40 °C) kan forekomme i 1-2 dage efter vaccination.

3 Undertiden fatal. Hvis sådanne reaktioner forekommer, bør passende behandling straks administreres.4 Sløvhed kan forekomme den første dag efter vaccination.

5 Som angivet i litteraturen, febrilt limping-syndrom reaktioner i killinger kan forekomme efter brug af enhver vaccine, der indeholder en felint calicivirus komponent.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se afsnittet ”Kontaktoplysninger” i indlægssedlen.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 011092
EAN 7046260110922
PAKNINGER
Nobivac Ducat vet.
MSD Animal Health
1 x 1 dosis
011092
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.