Resflor vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Behandling af respirationsvejsinfektioner forårsaget af Mannheimia haemolytica,

Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis og Histophilus somni forbundet med feber.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Der anvendes 40 mg/kg florfenicol og 2,2 mg/kg flunixin (2 ml/15 kg kropsvægt) i en enkelt injektion.

Der bør ikke anvendes mere end 10 ml pr. injektionssted.

Det anbefales at behandling indledes straks kliniske symptomer observeres. Effekten af behandling bør vurderes 48 timer efter injektion. Flunixin, det antiinflammatorisk stof i veterinærlægemidlet, kan maskere en utilstrækkelig antibakteriel virkning af florfenicol i de første 24 timer efter behandling. Hvis kliniske symptomer på luftvejssygdom fortsætter eller forværres, eller hvis tilbagefald observeres, bør behandlingen ændres til et andet antibiotikum, og fortsættes indtil de kliniske symptomer er væk.

Injektionen foretages midt på halsen.

Hætteglassets gummimembran skal aftørres før hver dosis udtages. Brug en tør, steril kanyle og sprøjte.

For at sikre en korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Bivirkninger

Kvæg:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet1

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Anafylaktiske reaktioner2

1bliver palperbare 2-3 dage efter subkutan injektion. Hævelsen kan persistere fra 15 til 36 dage efter injektionen. Hævelsen skyldes en minimal til mild irritation af subkutis, og kun i få tilfælde af den underliggende muskulatur. Synlige forandringer, der kræver udrensning ved slagtning, kunne ikke observeres 56 dage efter injektion. 2Disse reaktioner kan være letale.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 101096
EAN 7046261010962
PAKNINGER
Resflor vet.
MSD Animal Health
1 x 100 ml
101096
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.