Nobivac Tricat Trio

1 x 25 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Indikationer

Aktiv immunisering af katte:

  • for at reducere de kliniske symptomer forårsaget af infektion med felint calicivirus (FCV) og felint rhinotracheitisvirus (FVR), (Felid herpesvirus 1)
  • for at forhindre de kliniske symptomer, leucopeni og virusudskillelse forårsaget af infektion med felint panleucopeniavirus (FPLV).

Indtræden af immunitet: for FCV og FVR: 4 uger; for FPLV: 3 uger. Varigheden af immunitet for FCV og FVR: 1 år; for FPLV: 3 år.

Dosering og indgivelsesvej

Brug 1 ml solvens til opløsning af lyofilisatet (= 1 enkelt dosis).

Visuelt udseende af det rekonstituerede produkt: Svagt lyserød eller pinkfarvet suspension. Lad vaccinen opnå stuetemperatur og indgiv 1 ml vaccine pr. dyr ved subkutan injektion.

Anvend sterilt injektionsudstyr, som er fri for rester af desinfektionsmidler.

Vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

To vaccinationer med en enkelt dosis med 3-4 ugers mellemrum.

Første vaccination kan gives fra 8-9 ugers alderen og den anden vaccination fra 12 ugers alderen (se også afsnit 3.4).

Revaccination:

En enkelt dosis (1 ml) efter følgende program:

Revaccination mod felint calcivirus og felint rhinotracheitisvirus (Felid herpesvirus 1) skal gives hvert år (med vacciner indeholdende F9 og G2620 stammerne, som i Nobivac Tricat Trio, hvis det er muligt).

Revaccination mod felint panleucopeniavirus kan gives hvert tredje år (med stammer MW1 som i Nobivac Tricat Trio, hvis det er muligt).

Bivirkninger

Katte:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet.1

Nysen, hosten, næseflåd, sløvhed, nedsat appetit.2

Almindelig

1 til 10 dyr ud af 1.00 behandlede dyr

Forhøjet temperatur.3

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Smerte på injektionsstedet, hårtab på injektionsstedet, kløe på injektionsstedet.

Overfølsomhedsreaktioner (fx kløe, åndenød, opkast, diarré og kollaps inklusive anafylaksi).4

Febrilt limping-syndrom i killinger.5

1 Lokal hævelse (≤ 5 mm), nogle gange smertefuld, kan forekomme på injektionsstedet 1-2 dage efter vaccination.

2 Kan forekomme op til 2 dage efter vaccination.

3 Forhøjet legemstemperatur (op til 40 °C) kan forekomme i 1-2 dage efter vaccination.

4 Undertiden fatal. Hvis sådanne reaktioner forekommer, bør passende behandling straks administreres.

5 Som angivet i litteraturen, febril limping-syndrom reaktioner i killinger kan forekomme efter brug af enhver vaccine, der indeholder en felin calicivirus komponent.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 048528
EAN 7046260485280
PAKNINGER
Nobivac Tricat Trio
MSD Animal Health
1 x 25 dosis
048528
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.