Atopica vet.

1 x 5 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Kat.

Hund (der vejer over 2 kg)

Indikationer

Symptomatisk behandling af kronisk allergisk dermatitis hos katte.

Behandling af kroniske manifestationer af atopisk dermatitis hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral brug.

Før behandling påbegyndes, bør der foretages en evaluering af alle alternative behandlingsmuligheder.


Kat:

Den anbefalede dosis af ciclosporin er 7 mg/kg legemsvægt (0,07 ml oral opløsning per kg) og bør i starten indgives dagligt. Det veterinærmedicinske produkt bør administreres i henhold til følgende tabel:

Legemsvægt (kg)

Dosis (ml)

2

0,14

3

0,21

4

0,28

5

0,35

6

0,42

7

0,49

8

0,56

9

0,63

10

0,70


Hyppigheden af indgivelsen bør efterfølgende reduceres, afhængigt af responset.

Produktet bør i starten gives dagligt, indtil en tilfredsstillende klinisk bedring ses (vurderet på intensitet af kløe og hudreaktioner – ekskoriation, miliær dermatitis, eosinofil plaques og/eller selvpåført alopeci). Dette vil normalt være tilfældet inden for 4-8 uger.

Når de kliniske tegn på allergisk dermatitis er under tilfredsstillende kontrol, kan produktet så gives hver anden dag. I nogle tilfælde, hvor de kliniske symptomer er under kontrol med dosering hver anden dag, kan dyrlægen beslutte at give produktet hver 3. til 4. dag. Man bør bruge den laveste effektive doseringshyppighed til at opretholde lindring af de kliniske tegn.

Patienter bør revurderes regelmæssigt, og alternative behandlingsmuligheder evalueres. Behandlingens varighed bør justeres i henhold til behandlingsrespons. Behandlingen kan stoppes, når de kliniske symptomer er under kontrol. Ved tilbagevenden af kliniske symptomer, bør behandlingen genoptages med daglig dosering, og i visse tilfælde kan gentagne behandlingsforløb være nødvendige.

Produktet kan gives enten opblandet i foder eller direkte i munden. Hvis det gives med foder, skal opløsningen blandes med en lille mængde foder, helst efter en tilstrækkelig lang periode med faste, for at sikre at katten indtager det fuldstændigt. Hvis katten ikke vil spise produktet blandet med foder, bør det gives ved at sætte sprøjten direkte i kattens mund og indgive hele dosis. I tilfælde af at katten kun delvist fortærer produktet blandet med foder, bør indgivelsen af produktet med sprøjten først genoptages næste dag.

Effekt og tolerance af dette produkt blev påvist ved kliniske studier med en varighed på 4,5 måned.


Hund:

Anbefalet gennemsnitlig daglig dosis af ciclosporin er 5 mg/kg legemsvægt (0,05 ml oral opløsning pr. kg). Det veterinærmedicinske produkt bør administreres i henhold til følgende tabel:

Legemsvægt (kg)

Dosis (ml)

Legemsvægt (kg)

Dosis (ml)

Legemsvægt (kg)

Dosis (ml)

   

21

1,05

41

2,05

2

0,10

22

1,10

42

2,10

3

0,15

23

1,15

43

2,15

4

0,20

24

1,20

44

2,20

5

0,25

25

1,25

45

2,25

6

0,30

26

1,30

46

2,30

7

0,35

27

1,35

47

2,35

8

0,40

28

1,40

48

2,40

9

0,45

29

1,45

49

2,45

10

0,50

30

1,50

50

2,50

11

0,55

31

1,55

51

2,55

12

0,60

32

1,60

52

2,60

13

0,65

33

1,65

53

2,65

14

0,70

34

1,70

54

2,70

15

0,75

35

1,75

55

2,75

16

0,80

36

1,80

56

2,80

17

0,85

37

1,85

57

2,85

18

0,90

38

1,90

58

2,90

19

0,95

39

1,95

59

2,95

20

1,00

40

2,00

60

3,00


Initialt gives ciclosporin dagligt, indtil der ses en tilfredsstillende klinisk bedring. Dette vil sædvanligvis ske inden for 4 uger. Hvis der ikke ses en virkning inden for de første 8 uger, bør behandlingen stoppes.

Når de kliniske symptomer på atopisk dermatit er under tilfredsstillende kontrol kan produktet gives hver anden dag, som vedligeholdelsesdosis.

Dyrlægen bør, med regelmæssige mellemrum, foretage en klinisk vurdering og justere doseringshyppigheden efter den opnåede kliniske effekt.

I visse tilfælde, hvor de kliniske symptomer er under kontrol med dosering hver anden dag, kan dyrlægen beslutte at give præparatet hver 3. til 4. dag.

Anvendelse af supplerende behandling (med f.eks. medicinsk shampoo eller fedtsyrer) kan eventuelt overvejes før doseringsintervallet nedsættes.

Behandlingen kan standses når de kliniske symptomer er under kontrol. Ved tilbagevenden af kliniske symptomer bør behandlingen genoptages med daglig dosering, og i visse tilfælde kan gentagne behandlingsforløb være nødvendige.

Præparatet bør gives mindst 2 timer før eller efter fodring. Præparatet bør gives ved at sætte sprøjten direkte i hundens mund og indgive hele dosis.

Bivirkninger

Vedrørende malignicitet, se pkt. 4.3, ”Kontraindikationer” og pkt. 4.5, ”Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen”.

Kat:

I 2 kliniske studier med 98 katte, der behandledes med ciclosporin, blev følgende bivirkninger observeret:

Meget almindelige: Gastrointestinale forstyrrelser såsom opkastning og diarré. Disse er generelt milde og forbigående og kræver ikke ophør af behandlingen.

Almindelige: Sløvhed, anoreksi, hypersalivation, vægttab og lymfopeni. Disse bivirkninger svinder sædvanligvis spontant, efter behandlingen er stoppet eller efter nedsættelse af doseringshyppigheden.

Bivirkninger kan være alvorlige i enkelte dyr.

Hund:

Forekomst af bivirkninger er ikke almindeligt. De hyppigst observerede bivirkninger er gastrointestinale forstyrrelser som hypersalivation, opkastning, slimet eller blød fæces og diaré. Disse er milde og forbigående og kræver sædvanligvis ikke seponering af behandlingen.

Andre bivirkninger, som kan forekomme mindre hyppigt, er: Sløvhed eller hyperaktivitet, anorexi, let til moderat hypertrofi af gingiva, hudreaktioner såsom vorteformede læsioner eller pelsforandringer, røde og hævede pinnae samt muskelsvaghed eller muskelkramper.

Disse virkninger forsvinder sædvanligvis spontant, når behandlingen seponeres. I meget sjældne tilfælde er diabetes mellitus blevet observeret, hovedsageligt hos West Highland White Terrier.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr i 100 dyr)

• Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr i 1.000 dyr)

• Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 189634
EAN 7046261896344
PAKNINGER
Atopica vet.
Elanco Denmark ApS
1 x 5 ml
189634
Atopica vet.
Elanco Denmark ApS
1 x 17 ml
522211

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Atopica vet.

100 mg/ml Oral opløsning
1 x 5 ml, 1 x 17 ml
Kat
Hund

Atopica vet.

100 mg/ml Oral opløsning
1 x 5 ml, 1 x 17 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.