Rheumocam

1 x 15 ml
Oral suspension
PA

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Omrystes grundigt før brug.

Skal indgives opblandet i foder.

Indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte Rheumocam doseringssprøjte. Sprøjten passer til flasken og er forsynet med en kg-legemsvægt skala, som svarer til vedligeholdelsesdosis (d.v.s. 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt). Den første dag gives der således en dobbelt så stor dosis som vedligeholdelsesdosis.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 3 - 4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er af og til set. I meget sjældne tilfælde er der set hæmoragisk diarré, hæmatemesis, gastro-intestinal ulceration og forhøjede leverenzymer.

Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hund
Produktidentifikation - 112968
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 112968
PAKNINGER
Rheumocam
Biovet
1 x 15 ml
112968
Rheumocam
Biovet
1 x 42 ml
514129
Rheumocam
Biovet
1 x 100 ml
037667
Rheumocam
Biovet
1 x 200 ml
537094

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Rheumocam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml, 1 x 200 ml
Hund

Rheumocam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml, 1 x 200 ml
Hund

Rheumocam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml, 1 x 200 ml
Hund

Rheumocam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml, 1 x 200 ml
Hund

Rheumocam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 15 ml, 1 x 42 ml, 1 x 100 ml, 1 x 200 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.