Advocate (< 4 kg)

3 x 1 ml
Spot-on, opløsning
CU

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Til hunde der har, eller har risiko for at få, parasitære blandingsinfektioner.

• Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis),

• behandling af pelslus (Trichodectes canis),

• behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis), skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis), infektioner med Demodex (forårsaget af Demodex canis),

• til forebyggelse af tropisk hjerteorm sygdom (L3 og L4 larver af Dirofilaria immitis),

• behandling af cirkulerende microfilariae (Dirofilaria immitis),

• behandling af cutaneous dirofilariosis (voksen stadier af Dirofilaria repens)

• forebyggelse af kutan dirofilariosis (L3 larver af Dirofilaria repens),

• reduktion af cirkulerende microfilariae (Dirofilaria repens),

• forebyggelse af angiostrongylose (L4 larver og uudviklede voksenstadier af Angiostrongylus vasorum),

• behandling af Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis,

• forebyggelse af spirocercosis (Spirocerca lupi),

• behandling af Eucoleus (syn. Capillaria) boehmi (voksne stadier),

• behandling af øjenormen Thelazia callipaeda (voksne stadier),

• behandling af infektioner med gastroinstetinale nematoder (L4 larver, uudviklede voksenstadier og voksne stadier af Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne stadier af Toxascaris leonina og Trichuris vulpis).

Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis, som en del af behandlingsstrategien.

Dosering og indgivelsesvej

Doseringsskema:

De anbefalede minimumsdoser er 10 mg/kg legemsvægt imidacloprid og 2,5 mg/kg legemsvægt moxidectin svarende til 0,1 ml/kg legemsvægt Advocate til hunde.

Behandlingsplanen bør baseres på individuel veterinær diagnose samt den lokale epidemiologiske situation.

Hundens vægt (kg)

Brug af pipette størrelse

Mængde

(ml)

Imidacloprid (mg/kg lgmv)

Moxidectin (mg/kg lgmv)

≤ 4 kg

Advocate til små hunde

0,4

minimum 10

minimum 2,5

> 40 kg

Advocate til mellemstore hunde

1,0

10–25

2,5–6,25

> 10–25 kg

Advocate til store hunde

2,5

10–25

2,5–6,25

> 25–40 kg

Advocate til ekstra store hunde

4,0

10–16

2,5–4

> 40 kg

Passende kombination af pipetter

 

Behandling og forebyggelse af lopper (Ctenocephalides felis)

En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Eksisterende pupper, som er i omgivelserne, kan komme frem i 6 uger eller senere efter påbegyndt behandling, afhængig af vejrforholdene. Derfor kan det være nødvendigt at kombinere Advocate behandling med omgivelsesbehandling for at bryde loppens livscyklus. Dette kan resultere i en hurtigere reduktion af hjemmets loppe-bestand. Produktet skal anvendes 1 gang om måneden, når det anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis, som del af behandlingsstrategien.

Behandling af pelslus (Trichodectes canis)

En enkelt dosis påføres. Der anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandling, da nogle dyr kræver en 2. behandling.

Behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis)

Der bør gives en behandling med én dosis. Løs snavs og hudskorper i den ydre øregang bør fjernes forsigtigt ved behandling. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan behøve en ekstra behandling. Applicér ikke direkte i øregangen.

Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis)

En enkelt dosis påføres 2 gange med 4 ugers mellemrum.

Behandling af infektioner med Demodex (forårsaget af Demodex canis)

Påføring af en enkelt dosis hver 4. uge i 2 til 4 måneder er effektiv mod Demodex canis og fører til udpræget forbedring af de kliniske tegn, især i milde til moderate tilfælde. Særligt svære tilfælde kan kræve en længere og hyppigere behandling. For at opnå det bedste resultat i disse særligt svære tilfælde, kan Advocate, efter dyrlægens vurdering, gives 1 gang i ugen over en længere periode. I alle tilfælde er det yderst vigtigt at behandlingen forsættes, indtil hudskrabning er negativ i mindst 2 på hinanden følgende måneder. Behandlingen bør stoppes, hvis hunden ikke viser tegn på forbedring, eller der ikke er en forbedring i antallet af mider efter to måneders behandling. En alternativ behandling bør da påbegyndes. Spørg dyrlægen til råds.

Da infektioner med Demodex er en multi-faktoriel sygdom anbefales det også at behandle eventuelle underliggende sygdomme på passende måde.

Forebyggelse af hjerteorm (D.immitis)

Hunde i endemiske områder for hjerteorm, eller de der er rejst til endemiske områder, kan være inficeret med voksne hjerteorm. Derfor skal de givne råd i pkt. 4.5 tages i betragtning før behandling med Advocate.

For at forebygge mod hjerteorm sygdom skal produktet påføres regelmæssigt en gang om måneden i myggesæsonen (myg er mellemvært, som bærer og overfører D. Immitis larver). Produktet kan anvendes hele året. Den første dosis kan gives efter først mulige eksponering for myg, men ikke senere end 1 måned efter denne eksponering. Behandling skal fortsætte regelmæssigt 1 gang om måneden indtil en måned efter myggesæsonen. For opnåelse af en rutine anbefales det, at Advocate påføres samme dag eller dato hver måned. Hvis behandling med Advocate erstatter en anden forebyggende behandling mod hjerteorm, skal den første behandling med Advocate gives senest en måned efter den sidste behandling af det tidligere præparat.

I ikke-endemiske områder skulle der ikke være nogen risiko for at hunde har hjerteorm. Derfor kan de blive behandlet uden nogen specielle hensyn.

Forebyggelse ad kutan dirofilaariosis (D.repens)

For forebyggelse af kutan dirofilariosis skal produktet påføres regelmæssigt en gang om måneden i myggesæsonen (myg er mellemvært, som bærer og overfører D. repens larver). Produktet kan påføres hele året, eller mindst 1 måned før dyret forventes at blive eksponeret for myg. Behandlingen skal fortsætte 1 gang om måneden indtil en måned efter myggesæsonen. For opnåelse af en rutine anbefales det, at Advocate påføres samme dag eller dato hver måned. Behandling af microfilariae (D. immitis)

Advocate bør appliceres en gang om måneden i 2 på hinanden følgende måneder.

Behandling behandling af kutan dirofilariose (voksen stadier af Dirofilaria repens)

Advocate administres månedligt i 6 efterfølgende måneder.

Reduktion af microfilariae (D. repens)

Produktet administreres månedligt i 4 på hinanden følgende måneder.

Behandling og forebyggelse af Angiostrongylus vasorum

En enkelt dosis påføres. Der anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandling, da nogle dyr kræver en 2. behandling.

I endemiske områder vil regelmæssige behandlinger hver måned forebygge angiostrongylosis og etablerede infektioner med Angiostrongylus vasorum.

Behandling af Crensoma vulpis.

En enkelt dosis påføres.

Forebyggelse af spirocercose (Spirocerca lupi)

Produktet bør påføres månedligt.

Behandling af Eucoleus (syn. Capillaria) boehmi (voksne stadier)

Produktet bør appliceres en gang om måneden i 2 på hinanden følgende måneder. Undgå at hunden spiser sin egen afføring mellem de to behandlinger for at undgå mulig reinfektion.

Behandling af øjenormen Thelazia callipaeda (voksne stadier)

En enkelt dosis af produktet påføres.

Behandling af rund-, hage- og piskeorm (Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina og Trichuris vulpis)

I områder der er endemisk for hjerteorm, kan behandlinger en gang om måneden signifikant reducere risikoen for re-infektioner forårsaget af henholdsvis rund-, hage og piskeorm.

I områder der ikke er endemiske for hjerteorm, kan produktet bruges som en del af et sæsonbestemt forebyggende program mod lopper og gastrointestinale nematoder.

Undersøgelser har vist at månedlig behandling af hunde vil forebygge infektioner forårsaget af Uncinaria stenocephala.

Administrationsmåde

Kun til udvortes brug.

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret og drej og træk hætten af. Vend hætten og sæt den på pipetten. Drej rundt og træk hætten af igen.

Hunde op til 25 kg:

Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene indtil huden er synlig. Hvor det er muligt anvendes produktet på uskadet hud. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden.

image

Hunde over 25 kg:

Hunden skal stå op for at gøre påføringen lettere. Pipettens indhold påføres 3 eller 4 steder på ryggen fra skulderbladene til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen indtil huden er synlig. Hvor det er muligt anvendes produktet på uskadet hud. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk nænsomt en del af indholdet ud direkte på huden. Påfør ikke for megen opløsning på et sted, da noget af opløsningen så vil løbe ned ad siden på hunden.

image

Bivirkninger

Opkastning kan forekomme i sjældne tilfælde. Anvendelse af produktet kan hos hunde resultere i forbigående kløe. I meget sjældne tilfælde har der været rapporteret om forbigående lokale overfølsomhendsreaktioner i huden incl. øget kløe, hårtab, fedtet pels og rødmen på påføringsstedet. Disse symptomer forsvinder uden yderligere behandling. Neurologiske symptomer så som ataksi og muskeltremor (de fleste er af kort varighed) kan ses i meget sjældne tilfælde (se pkt. 4.10).

Produktet smager bittert. Savlen kan forekomme, hvis dyret slikker påføringsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og det forsvinder efter nogle minutter uden nogen form for behandling. Korrekt påføring vil minimere slikning af påføringsstederne.

I meget sjældne tilfælde kan produktet give en reaktion på påføringsstedet, der viser sig som en forbigående ændring i hundens adfærd som for eksempel sløvhed, agitation, appetitløshed.

Et fieldstudie har vist, at der er risiko for alvorlige respiratoriske symptomer (hoste, tachypnø og dyspnø, der omgående kræver veterinærbehandling) hos hunde, som er positive for tropisk hjerteorm (dirofilaria immitis) med microfilaraemi. I studiet var disse reaktioner almindelige (set hos 2 af 106 behandlede hunde). Gastrointestinale symptomer (opkastning, diarre, appetitløshed) og lethargi er også almindelige bivirkninger observeret efter behandling hos sådanne hunde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 015944
EAN 7046260159440
PAKNINGER
Advocate (< 4 kg)
Elanco Denmark ApS
3 x 1 ml
015944
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.