Advocate (< 4 kg)

3 x 1 ml
Spot-on, opløsning
CU

Dyrearter

Katte og fritter.

Indikationer

Til katte der har eller har risiko for at få parasitære blandingsinfektioner.

• Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis),

• behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis),

• behandling af infestation med kattens skabmider (Notoedres cati),

• behandling af lungeormen Eucoleus aerophilus (syn. Capillaria aerophila) (voksne stadier),

• forebyggelse af sygdom forårsaget af kattens lungeorm (L3/L4 larver af Aelurostrongylus abstrusus)

• behandling af kattens lungeorm (Aelurostrongylus abstrusus (voksne stadier))

• behandling af øjeormen Thelazia callipaeda (voksne stadier)

• forebyggelse af hjerteorm sygdom (L3 og L4 larver af Dirofilaria immitis),

• behandling af infektioner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, uudviklede voksenstadier og voksne stadier af Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme ).

Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis, som en del af behandlingsstrategien.

Til fritter der har eller har risiko for at få parasitære blandingsinfektioner.

• Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis),

• forebyggelse af sygdommen hjerteorm (L3- og L4-larver af Dirofilaria immitis).

Dosering og indgivelsesvej

Doseringsskema til katte:

Anbefalet minimumsdosis er 10 mg/kg legemsvægt imidacloprid og 1,0 mg/kg legemsvægt moxidectin, svarende til 0,1ml/kg legemsvægt Advocate til katte.

Behandlingsplanen bør baseres på individuel veterinær diagnose samt den lokale epidemiologiske situation.

Kattens vægt (kg)

Brug af pipettestørrelse

Mængde

(ml)

Imidacloprid (mg/kg lgmv)

Moxidectin (mg/kg lgmv)

≤ 4 kg

Advocate til små katte

0,4

minimum 10

minimum 1

> 4-8 kg

Advocate til store katte

0,8

10–20

1–2

> 8 kg

Passende kombination af pipetter

 

Behandling og forebyggelse af lopper (Ctenocephalides felis)

En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Eksisterende pupper i omgivelserne, kan komme frem i 6 uger eller senere efter påbegyndt behandling, afhængig af vejrforholdene. Derfor kan det være nødvendigt at kombinere Advocate behandling med omgivelsesbehandling for at bryde loppens livscyklus. Dette kan resultere i en hurtigere reduktion af loppe-bestanden i huset. Produktet skal bruges 1 gang om måneden når det bruges som del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatitis.

Behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis)

Der bør gives en behandling med én dosis. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan behøve en ekstra behandling. Applicér ikke direkte i øregangen.

Behandling af infestation med kattens skabmider (Notoedres cati)

Der bør gives en behandling med én dosis.

Behandling af lungeormen Eucoleus aerophilus (syn. Capillaria aerophila) (voksne stadier)

Der bør gives en behandling med én dosis.

Forebyggelse af kattens lungeorm (Aelurostrongylus abstrusus)

Produktet bør gives månedligt.

Behandling af kattens lungeorm (Aelurostrongylus abstrusus)

Advocate bør gives månedligt i 3 på hinanden følgende måneder

Behandling af øjeormen Thelazia callipaeda (voksne stadier)

Der bør gives en behandling med én dosis.

Forebyggelse af Tropisk hjerteorm (Dirofilaria immitis)

Katte i endemiske områder for hjerteorm, eller de der er rejst til endemiske områder, kan være inficeret med voksne hjerteorm. Derfor skal de givne råd i sektion 4.5 tages i betragtning før behandling med Advocate.

For at forebygge mod hjerteorm sygdomme skal produktet påføres regelmæssigt en gang om måneden i myggesæsonen (myg er mellemvært, som bærer og overfører hjerteorm larver). Produktet kan anvendes hele året. Første dosis kan gives efter første mulige eksponering for myg, men ikke senere end 1 måned efter denne eksponering. Behandling skal fortsætte regelmæssigt 1 gang om måneden indtil en måned efter myggesæsonen. For at opnå en rutinemæssig behandling anbefales det, at produktet påføres samme dag eller dato hver måned. Hvis behandling med Advocate erstatter en anden forebyggende behandling mod hjerteorm, skal den første behandling med Advocate gives senest en måned efter den sidste behandling af det tidligere præparat.

I ikke-endemiske områder skulle der ikke være nogen risiko for at katte har hjerteorm. Derfor kan de blive behandlet uden nogen specielle hensyn.

Behandling af rundorm og hageorm (Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme)

I endemiske områder for hjerteorm kan behandlinger 1 gang om måneden signifikant reducere risikoen for re-infektioner forårsaget af henholdsvis rundorm og hageorm. I ikke-endemiske områder for hjerteorm kan produktet bruges som del af et sæsonbestemt forebyggende program mod lopper og gastrointestinale nematoder.

Doseringsskema til fritte:

En pipette med Advocate spot-on-opløsning til små katte (0,4 ml) gives pr fritte.

Overskrid ikke den anbefalede dosis.

Behandlingsplanen bør baseres på den lokale epidemiologiske situation.

Behandling og forebyggelse af lopper (Ctenocephalides felis)

Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3 uger. I tilfælde af mange lopper i omgivelserne kan det være nødvendigt at gentage behandlingen efter 2 uger.

Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis)

Fritter i endemiske områder for hjerteorm, eller de der er rejst til endemiske områder, kan være inficeret med voksne hjerteorm. Derfor skal anbefalingerne i sektion 4.5 tages i betragtning, før behandling med Advocate.

For at forebygge mod hjerteorm sygdomme skal produktet påføres regelmæssigt en gang om måneden i myggesæsonen (myg er mellemvært, som bærer og overfører hjerteormelarver). Lægemidlet kan anvendes hele året.. Første dosis kan gives efter første mulige eksponering for myg, men ikke senere end 1 måned efter denne eksponering. Behandling skal fortsætte regelmæssigt 1 gang om måneden indtil en måned efter myggesæsonen.

I ikke-endemiske områder skulle der ikke være nogen risiko for at fritter har hjerteorm. Derfor kan de blive behandlet uden nogen specielle hensyn.

Administrationsmåde

Kun til udvortes brug.

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret og drej og træk hætten af. Vend hætten og sæt den på pipetten. Drej rundt og træk hætten af igen.

Del dyrets pels i nakkeregionen ved kraniets start, så huden bliver synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden. Påføring ved kraniets start vil minimere dyrets mulighed for at slikke produktet i sig. Anvend kun produktet på uskadet hud.

image

Bivirkninger

Anvendelse af produktet kan hos katte resultere i forbigående kløe. I sjældne tilfælde kan forekomme fedtet pels, rødme af huden og opkastning. Disse symptomer forsvinder uden yderligere behandling. Produktet kan i sjældne tilfælde forårsage lokale overfølsomhedsreaktioner. Hvis dyret slikket på applikationsstedet efter behandlingen, kan der i meget sjældne tilfælde ses neurologiske symptomer (de fleste er af kort varighed) (se sektion 4.10).

Produktet smager bittert. Savlen kan forekomme, hvis dyret slikker påføringsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og det forsvinder efter nogle minutter uden nogen form for behandling. Korrekt påføring vil minimere slikning af påføringsstedet.

I meget sjældne tilfælde kan produktet give en reaktion på påføringsstedet, der viser sig som en forbigående ændring i kattens adfærd som for eksempel sløvhed, agitation, appetitløshed.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Pelsdyr
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 015873
EAN 7046260158733
PAKNINGER
Advocate (< 4 kg)
Elanco Denmark ApS
3 x 1 ml
015873
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.