Bonqat

1 x 2 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Katte

Indikationer

Dæmpning af akut angst og frygt i forbindelse med transport og dyrlægebesøg.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Veterinærlægemidlet administreres oralt som en enkelt dosis på 5 mg/kg kropsvægt (0,1 ml/kg kropsvægt) cirka 1,5 time før start på transport/planlagt dyrlægebesøg.

Veterinærlægemidlet kan administreres enten direkte gennem munden eller blandet med en lille mængde foder. En større mængde foder kan forsinke virkningstidspunktet.

Anvend mundsprøjte, der er vedlagt pakken, til administration af veterinærlægemidlet.

Bivirkninger

Tegn på sedation (kendetegnet ved sløvhed, påvirket proprioception og ataksi) og opkast er almindeligt forekommende i kliniske studier. Muskelsitren, udvidede pupiller, anoreksi, vægttab og leukopeni er sjældent rapporteret i kliniske studier. Salivation er sjældent rapporteret i kliniske studier. Disse bivirkninger er milde og forbigående.

Hyppigheden af bivirkninger defineres efter følgende konvention:

- meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1 000 behandlede dyr)

- sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr)

- meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 560165
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 560165
EAN 7046265601654
PAKNINGER
Bonqat
Orion Pharma Animal Health
1 x 2 ml
560165
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.