Kriptazen

1 x 490 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Kvæg (nyfødte kalve).

Indikationer

Hos nyfødte kalve:

‐ Forebyggelse af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion i besætninger, der har haft cryptosporidiose.

Behandlingen skal starte inden for 24 til 48 timer efter fødslen.

‐ Reduktion af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion. Behandlingen skal starte inden for 24 timer efter starten af diarréen.

I begge tilfælde er det vist, at oocyst-udskillelsen reduceres.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse hos kalve efter fodring.

Dosering er: 100 µg halofuginon / kg kropsvægt, 1 gang dagligt i 7 på hinanden følgende dage, svarende til 2 ml Kriptazen / 10 kg kropsvægt, 1 gang dagligt i 7 på hinanden følgende dage.

Behandlingen bør foretages på samme tidspunkt hver dag.

Når første kalv er behandlet, skal alle kommende nyfødte kalve behandles på systematisk vis, så længe risikoen for diarre forårsaget af C. parvum foreligger.

Flaske uden pumpe: For at sikre en korrekt dosering via munden er det nødvendigt at bruge enten en sprøjte eller en anden form for egnet udstyr.

Flaske med pumpe: For at sikre en korrekt dosering skal den pumpe, der passer bedst til dyrets vægt, bruges. I de tilfælde, hvor pumpen ikke passer til vægten af de dyr, der skal behandles, er det nødvendigt at bruge enten en sprøjte eller en anden form for egnet udstyr.

4 ml pumpe

1) Vælg det sugerør der passer til højden af flasken (den korte til 490 ml flasken og den lange til 980 ml) og indsæt det i det ledige hul på undersiden af pumpens hætte.

2) Fjern hætten og forseglingen fra flasken og skru pumpen på flasken.

3) Fjern beskyttelseshætten fra spidsen af pumpens mundstykke.

4) Fyld pumpen op ved forsigtigt at presse på aftrækkeren indtil en dråbe bliver synlig på mundstykkets spids.

5) Hold kalven og placer pumpens mundstykke i dens mund.

6) Træk pumpens aftrækker helt tilbage for at afgive en dosis på 4 ml opløsning. Gentag evt. to eller tre gange for at give det nødvendige volumen (8 ml til kalve, der vejer fra 35-45 kg og 12 ml til kalve der vejer 46-60 kg).

For lettere eller tungere kalve laves en præcis beregning af dosis (2 ml/10 kg).

7) Flasken anvendes indtil den er tom. Hvis der er lægemiddel tilbage i flasken, bør pumpen forblive på indtil videre brug.

8) Sæt altid beskyttelseshætten på mundstykkets spids efter brug.

9) Sæt altid flasken tilbage i yderemballagen.

image

4 til 12 ml pumpe

1) Vælg det sugerør der passer til højden af flasken (den korte til 490 ml flasken og den lange til 980 ml) og indsæt det i det ledige hul på undersiden af pumpens hætte.

2) Fjern hætten og forseglingen fra flasken og skru pumpen på flasken.

3) Fjern beskyttelseshætten fra spidsen af pumpens mundstykke.

4) For at fylde pumpen op drejes doseringsringen hen på 60 kg (12 ml).

5) Med spidsen pegende opad aktiveres pumpens aftrækker gradvist indtil en dråbe bliver synlig på mundstykkets spids.

6) Drej ringen for at vælge vægten på kalven, der skal behandles.

7) Hold kalven og placer pumpens mundstykke i dens mund.

8) Træk pumpens aftrækker helt tilbage for at afgive hele den valgte dosis.

9) Flasken anvendes indtil den er tom. Hvis der er lægemiddel tilbage i flasken, bør pumpen forblive på indtil videre brug.

10) Sæt altid beskyttelseshætten på mundstykkets spids efter brug.

11) Sæt altid flasken tilbage i yderemballagen.

Bivirkninger

En forværring af diarréen hos behandlede dyr er set i sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 150452
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 150452
EAN 7046261504522
PAKNINGER
Kriptazen
Virbac Danmark
1 x 490 ml
150452
Kriptazen
Virbac Danmark
1 x 490 ml
171729
Kriptazen
Virbac Danmark
1 x 980 ml
152570
Kriptazen
Virbac Danmark
1 x 980 ml
585717

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kvæg

Kriptazen

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 490 ml, 1 x 980 ml
Kvæg

Kriptazen

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 490 ml, 1 x 980 ml
Kvæg

Kriptazen

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 490 ml, 1 x 980 ml
Kvæg

Kriptazen

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 490 ml, 1 x 980 ml
Kvæg

Kriptazen

0,5 mg/ml Oral opløsning
1 x 490 ml, 1 x 980 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.