Bovilis Nasalgen-C

1 x 5 dosis
Næsespray, lyofilisat og solvens til suspension
IN

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Til aktiv immunisering af kvæg fra den dag de er født og frem. Til reduktion af kliniske tegn på sygdom i de øvre luftveje og virusspredning fra infektioner med bovin coronavirus.

Indtræden af immunitet: 5 dage.

Varighed af immunitet: 12 uger.

Dosering og indgivelsesvej

Nasal anvendelse.

Administrer en enkelt dosis på 2 ml rekonstitueret vaccine i kalvens ene næsebor fra den dag, den er født eller senere.

Rekonstituer lyofilisat med den leverede solvens (Unisolve) som beskrevet nedenfor. Det skal sikres, at lyofilisatet er fuldstændigt rekonstitueret før anvendelse.

Det rekonstituerede produkt er en farveløs eller bleggul suspension.

Vejledning i rekonstitution:

For korrekt rekonstitution af lyofilisatet, overfør solvensen til hætteglasset med lyofilisatet ved brug af en overføringsnål eller ved brug af en nål og sprøjte.

Pakkestørrelserne med 10-, 20-, og 50-dosis kræver en to-trins rekonstitution af solvens til hætteglasset med lyofilisat og tilbage til solvenshætteglasset.

Se tabellen nedenfor for den relevante mængde. Vakuummet i vaccinehætteglasset medvirker til en hurtig indføring af solvensen i hætteglasset med lyofilisat. Sørg for fuldstændig resuspension ved at ryste hætteglasset.

Vaccinesuspensionen kan tages op i en sprøjte med en ren spids. Alternativt, kan hætteglasset med den rekonstituerede vaccine sættes i en multidosis-automatsprøjte.

Vaccinen er nu klar til administration i næseboret, direkte fra spidsen af sprøjten eller næseskiven. En sprøjteanordning er ikke nødvendig.

Når dyr vaccineres, anbefales det at skifte sprøjten eller næseskiven på en multidosissprøjte mellem vaccination af dyrene for at undgå overførsler af patogener.

Dosis pr. hætteglas

Mængde solvens

Dosis mængde

1

2 ml 

2 ml

5

10 ml 

2 ml

10

20 ml 

2 ml

20

40 ml 

2 ml

50

100 ml 

2 ml

 

Bivirkninger

Kvæg:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Næseflåd, øget respirationsfrekvens, hoste forhøjet temperatur1

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Udflåd fra øjnene

1 Forhøjet temperatur op til 40,7 °C som normalt forsvinder inden for 3 dage.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit ”Kontaktoplysninger” i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 380536
EAN 7046263805368
PAKNINGER
Bovilis Nasalgen-C
MSD Animal Health
1 x 5 dosis
380536
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.