AdTab (0,5 - 2 kg)

1 x 3 stk
Tyggetablet
PA
PO

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Til behandling af loppe- og flåtangreb hos katte.

Veterinærlægemidlet virker øjeblikkeligt dræbende og har en langtidsvirkning på 1 måned på lopper (Ctenocephalides felis og C. canis) og flåter (Ixodes ricinus).

Lopper og flåter skal sætte sig på værten og begynde at indtage blod for at blive eksponeret for det aktive stof.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Det smagssatte veterinærlægemiddel skal administreres i henhold til nedenstående tabel for at sikre en enkeltdosis på 6-24 mg lotilaner/kg kropsvægt.

Kattens kropsvægt (kg)

Styrke og antal tabletter, der skal administreres

AdTab 12 mg

AdTab 48 mg

0,5–2,0

1

 

>2,0–8,0

 

1

>8,0

Passende kombination af tabletter

For katte med en kropsvægt på mere end 8 kg, skal der bruges en passende kombination af de tilgængelige styrker for at opnå den anbefalede dosis på 6-24 mg/kg.

Underdosering kan resultere i ineffektiv brug og kan fremme resistensudvikling.

For at sikre en korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Giv veterinærlægemidlet sammen med foder eller inden for 30 minutter efter fodring.

For optimal kontrol af loppe- og flåtangreb skal veterinærlægemidlet gives med månedlige intervaller igennem hele loppe- og/eller flåtsæsonen baseret på lokale epidemiologiske forhold.

Bivirkninger

Dyrearter: Kat

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Opkastning1

1 Forsvinder typisk uden behandling

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se afsnit ”Kontaktoplysninger” i indlægssedlen.

Udlevering

H-A - Håndkøb, apoteksforbeholdt

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 412945
EAN 7046264129456
PAKNINGER
AdTab (0,5 - 2 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 3 stk
412945

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat

AdTab (0,5 - 2 kg)

12 mg Tyggetablet
1 x 3 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.